Skip to main content

Do Mongolska na dobu neurčitou

By 26. 9. 20186 prosince, 2018Novinky, Top
V neděli 30. září 2018 vyšle hlavní představený salesiánů 25 salesiánských misionářů do různých zemí světa. V bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů v Turíně jim předá při slavnostní bohoslužbě misijní kříž. Součástí této výpravy je i P. Jaroslav Vracovský SDB z České republiky, který už více než 2 roky působí v Mongolsku.

Kdybyste navštívili v Turíně pokoj Dona Boska, nemohli byste si nevšimnout na jeho psacím stole malého globusu – symbolu jeho širokého srdce, které se nedalo spoutat jen do Turínské arcidiecéze. Don Bosko častokrát sníval o misiích. Ačkoli se do nich sám osobně nikdy nedostal, posílal do nich salesiány, kteří se k této službě dali k dispozici.

První misijní výprava

Do dějin salesiánské kongregace se zlatým písmem zapsal 11. listopad 1875, kdy se uskutečnila první salesiánská misijní expedice pod vedením Jana Cagliera do Argentiny. Jak velký význam této události dával, svědčí i pečlivě připravená fotografie prvních misionářů spolu s argentinským konzulem, na které předává Don Bosco Janu Caglierovi Salesiánské stanovy, které mají na cestách zastupovat Dona Boska.

Celý svět jako misie

Letošní 149. misijní výprava nesměřuje jen z Evropy do rozvojových zemí. Celý svět se stal misijním. Z 25 vysílaných salesiánů pochází 12 z Asie, 8 z Afriky, 2 z Latinské Ameriky a 3 z Evropy. A kam směřují? Do Argentiny, Laosu, Mongolska, Turecka, Irska, Itálie, Belgie, Ukrajiny, Tuniska, Gambie a Jižního Súdánu.

Slavnostnímu vyslání, které bude v neděli 30. září 2018 od 12 hod. z baziliky Panny Marie Pomocnice křesťanů, předcházela 4 týdenní misijní příprava. První část zaměřená na kulturní a misijní témata probíhala na Sacro Cuore v Římě, druhá část zaměřená na salesiánskou spiritualitu pak na Colle Don Bosco a v Turíně, v místech života a působení sv. Jana Boska.

Jára Vracovský jde do Mongolska

„Je to úžasné být mezi stejně nasměrovanými salesiány ze všech koutů světa. Africké tance, indické písně, čtyřjazyčné modlitby, zkušenosti hlavních rádců a zasloužilých misionářů, dotek míst spojených s Donem Boskem a salesiánskými svatými, radost z odvahy vyjít s Ježíšem do neznáma… to je něco nezapomenutelného,“ říká P. Jára Vracovský z ČR, který po 3 zkušebních letech v Mongolsku odchází do této země na dobu neurčitou.

S Kristem do neznáma

„Vyjděme, vyjděme, nabídnout Krista všem.“ Toto pozvání papeže Františka nesměřuje jen nově vysílaným misionářům, ale každém, kdo chce svou víru vzít vážně. Chce to jen trochu odvahy uvidět v člověku vedle mě někoho, o koho se Kristus zajímá a chce mu nabídnout pravý život a pravé štěstí. A pro ty, co zaslechnou volání opustit svou zemi a jít s Kristem do neznáma, je cesta otevřená. Salesiánské misijní povolání není věcí minulosti, ale reálnou nabídkou plnějšího života v novém poslání, v sebedarování a zakoušení skutečné moci evangelia.

Sledujte živě

Přímý video přenos slavnostní bohoslužby s vysláním z Turína bude k dispozici v neděli 30. září 2018 od 12 hod. na internetovém video kanále ANS.