Skip to main content

Dnes začala 28. generální kapitula!

By 16. 2. 202021 února, 2020Novinky, Top
28. generální kapitulu začala mší svatou v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů v Turíně. Ústředním tématem kapituly je: „Jaký salesián pro dnešní mládež?“ O tom a dalších tématech budou účastníci diskutovat následujících sedm týdnů. V tomto textu najdete všechny důležité informace, které o generální kapitule potřebujete vědět.

Generální kapitula je nejvyšším orgánem kongregace Salesiánů Dona Boska. Jak se uvádí v 146. článku jejích stanov: „Generální kapitula je nejvyšším znamením jednoty kongregace v její rozmanitosti. Je to bratrské setkání, na němž si salesiáni vyměňují názory a postoje s cílem zachovat věrnost evangeliu a charismatu zakladatele a zůstat citliví k potřebám doby a místa.“ Tento orgán také vyhlašuje zákony, volí hlavního představeného a členy hlavní rady. Svolává se jednou za šest let a jejími účastníky jsou provinciálové a představení vizitatorií, zvolení delegáti z provincií, hlavní představený, hlavní rada, dále také bývalí hlavní představení, generální sekretář, generální prokurátor a organizátor generální kapituly. Tito účastníci mají hlasovací právo.

28. generální kapituly se za českou provincii účastní současný provinciál Petr Vaculík, spolubratry zvolený delegát Pavel Ženíšek a budoucí provinciál Martin Hobza (bez hlasovacího práva). Jako hosté se generální kapituly letos poprvé účastní také zástupci mládeže a jedním z nich je dvaadvacetiletý Honza Kučera. V prvním týdnu čeká účastníky duchovní obnova. Ve druhém týdnu se rozdělí do skupin, ve kterých prodiskutují různá témata aktuální pro salesiánskou rodinu. Tím hlavním je: „Jaký salesián pro dnešní mládež?“ Pod něj pak spadají další tři témata:

  • priority práce s mládeži – mladí a jejich nejhlubší potřeby jsou jádrem poslání
  • profil dnešního salesiána – jaké charakteristické rysy by měl mít dnešní salesián, aby v praxi odpovídal těmto potřebám?
  • sdílené poslání salesiánů a laiků – nejen salesiáni, ale i laikové jsou povoláni přispívat svým časem, energií a schopnostmi

Co dalšího budou účastníci 28. generální kapituly řešit přibližuje delegát Pavel Ženíšek: „Na kapitulu přicházejí také podněty z různých míst, z provincií, od jednotlivých spolubratří. Předkládají určité otázky, nebo návrhy a ty se pak projednávají. Náš misijní odbor tam posílá otázku, jestli by nestálo za to založit v rámci naší kongregace něco jako sekretariát pro uprchlíky, který by se zabýval otázkou uprchlíků a válečných migrantů nějak systematicky. Takže i o tom se bude diskutovat a vyplyne z toho nějaký úkol nebo závěr.“

V poslední části generální kapituly účastníci volí hlavního představeného a členy hlavní rady. Jsou voleni na šest let a mohou být zvoleni na dvě funkční období. Současný hlavní představený don Ángel F. Artime končí své první funkční období, může tedy být do této funkce zvolen znovu. Více členů hlavní rady končí své druhé funkční období, a tak v ní dojde k větším obměnám.

Generální kapitulu můžete podpořit přímluvnou modlitbou, kterou najdete na tomto odkaze.

První generální kapituly, kterou svolal Don Bosco v roce 1877, se účastnilo 26 členů. Do 28. generální kapituly se zapojí 243 účastníků. Je tak doposud největší, nutno ale dodat, že salesiánská kongregace se stále rozrůstá. Má 14 614 členů na 5 kontinentech ve 136 zemích. Aktuální salesiánské statistiky a plody jejich práce pěkně ilustruje připojené video.

Jan Kvapil