Skip to main content

Dagmar Větrovská dostala ocenění za odvážné občanské postoje

By 28. 11. 2023Naše díla, Novinky, Top

Při slavnostním galavečeru udělil hejtman Plzeňského kraje čestnou plaketu za odvážné občanské postoje Dagmar Větrovské. Moc jí gratulujeme a děkujeme za její nasazení pro mladé a dílo Dona Boska.

Dáša organizovala a vedla tajné salesiánské Chaloupky (pobytové akce) pro dívky v době totality. Po revoluci pokračovala v práci pro mladé a organizovala tábory v rámci diecéze. Stála také u zrodu salesiánského střediska mládeže v Plzni-Lobzích.

„Dagmar Větrovská se narodila v Mariánských Lázních do křesťanské rodiny. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 zažila jako žákyně šesté třídy základní školy razantní změnu v chování pedagogů, kteří ovlivněni politickou situací, změnili své názory i hodnoty. Po absolvování gymnázia a studiu v Brně pracovala v oční optice v Plzni. Ve třetím ročníku gymnázia dostala nabídku od místního kněze jet na vánoční setkání chlapců z křesťanských rodin, kde pomáhala vařit. Podobných akcí se pak zúčastnila vícekrát. Tím začala poznávat salesiánskou výchovu mládeže směřující k překonávání nástrah dospívání a snahu o to, aby dospěli v dobré křesťany a zodpovědné charakterní lidi.
V duchu této myšlenky se podílela na přípravách podobných akcí i pro děvčata. Prázdninové pobyty se konaly na různých chalupách, které pro tyto účely půjčovali dobří lidé. Z tohoto důvodu se začalo pobytům říkat „chaloupky“. Ve skromných podmínkách se sešlo 12-14 děvčat. Zkušené vedoucí se hned od začátku pobytu snažily vytvářet přátelské rodinné prostředí. Každý den obsahoval krátký duchovní program, tzv. témátko. Program pobytů vycházel z pedagogiky Jana Boska, která je postavena na vzájemné důvěře a utváření pevnějších přátelských vztahů.
První dívčí chaloupka se konala v roce 1977, postupně jich začalo přibývat více. V roce 1980 pověřil tehdejší představený Salesiánů Dagmar Větrovskou vedením a organizováním dívčích chaloupek. Po revoluci navázala na svou činnost v rámci diecéze a organizovala větší tábory na území celého kraje a také byla u počátků salesiánského střediska v Plzni Lobzích.
V roce 1993 se přestěhovala do Sušice, kde se postupně zapojila do aktivit zdejší farnosti. Od roku 2008 se stala předsedkyní místní pobočky České křesťanské akademie, kterou vedla téměř 10 let. V současné době se věnuje biblickým tancům, osvětě ohledně šetrnějšího zacházení s přírodou a omezení přebujelého konzumu. Zároveň se začala více zapojovat do projevů nesouhlasu vůči negativním jevům v politické situaci.“
 Fotografie a text jsou převzaty ze stránek Plzeňského kraje