Skip to main content

Na druhý listopadový víkend přijeli do Českých Budějovic salesiánští animátoři z celé České republiky. Setkání se uskutečňuje každé dva roky a chce nabídnout celostátní rozměr salesiánského díla. Záměrem setkání je osobní setkání animátorů, výměna zkušeností, povzbuzení do animátorské práce a formace v salesiánské spiritualitě.

Program byl koncipován tak, aby umožnil účastníkům prožít zkušenost „domova“ (kde vyrůstají krásné vztahy a kde se každý cítí přijat), „školy“ (kde má každý příležitost růst a připravovat se na to, jak dobře zvládnou svůj život), „kostela“ (kde je možné zakusit Boha a to, že je pro něj každý člověk důležitý) a „hřiště“ (kde se všichni mohou setkávat v radosti a přátelském prostředí).

Páteční a sobotní program se převážně odehrával v prostorách Biskupského gymnázia J. N. Neumanna, kde jsme našli výborné zázemí, prostor pro realizaci workshopů, místo pro modlitbu a trávení volného času. Sobotní odpoledne jsme poznávali centrum Budějovic a okolí skrze městskou hru, která využívala různé moderní technologie.

Nedělní den byl věnován návštěvě Salesiánského střediska mládeže v Komunitním centru na Máji. Celý víkend jsme zakončili společnou mší svatou v kostele sv. Vojtěcha na Čtyřech Dvorech, kterou krásnou hudbou doprovázela skupinka místních animátorů.

Motem setkání byla slovní hříčka „Budějovice – Buď něco více“. Toto spojení možná provokuje k různým výkladům, ale naším záměrem bylo uvažování nad tím „být něčím více“ pro druhé – tak, jak to dělal Don Bosco po vzoru Ježíše Krista.

Celé setkání se uskutečnilo díky mnoha lidem, kteří do příprav a organizace dali mnoho času, energie a námahy. Moc jim za to děkuji 😊.

Petr Boštík, SDB

Foto: Marie Macková