Skip to main content

Věděli jste, že lidé, kteří sepíší závěť ve prospěch dobročinné organizace, se podle některých průzkumů dožívají vyššího věku než ostatní?

Tato informace mě zaujala v brožurce Závěť pomáhá, vydané Koalicí za snadné dárcovství. Je zde uvedena jako reakce na jeden z mýtů, který kolem sepisování závěti panuje: Jakmile sepíšu závěť, umřu.Autoři brožurky o problematice závětí se zabývají i dalšími mýty jako například: Darovat ze závěti si mohou dovolit jen bohatí“, Co tomu řekne rodina, že dávám něco na charitu?nebo Sepsání závěti je složité a pracné.

Pokud jde o poslední jmenovaný mýtus, opak je pravdou. Sepsání a uložení závěti u notáře je jednoduchý úkon, který stojí 1800 Kč (plus DPH). Pokud ve své závěti pamatujete alespoň částečným odkazem na některou dobročinnou organizaci a notářský poplatek zaplatíte mezi 13. zářím a 13. říjnem, můžete si ho navíc nechat v celé výši proplatit Nadací Via, která každoročně v tomto období vyhlašuje tzv. Měsíc dobročinné závěti (proplácení notářského poplatku Nadace Via letos prodloužila do 13. listopadu).

Alternativou je sepsat závěť doma bez notáře a beze svědků. V takovém případě musí celou závěť napsat vlastnoručně sám ustanovitel, uvést datum a podpis, specifikovat co a komu odkazuje. Takto sepsanou závěť je možné dát do úschovy notáři nebo přímo dědici.

V brožurce Závěť pomáhá mě dále upoutal rozhovor s psychosociální pracovnicí hospice Cesta domů, paní Jindřiškou Prokopovou, dotýkající se citlivých oblastí, která s tématem závěti nutně souvisí. Lidé o sepsání závěti začnou většinou uvažovat, když se jich smrt nějak dotkne v jejich vlastním životě. Osobně znám ženu ve středním věku, která sepsala svou závěť několik měsíců po smrti svého otce. Podle paní Prokopové je ideální pro sepsání závěti čas, kdy je člověk ještě „plný síly a ví, co by chtěl komu dát a na kom a na čem mu záleží“. Obecně platí, že sepsání závěti přináší dobrý pocit, úlevu, že jsme se svým majetkem postarali o ty, na kterých nám záleží, a že aspoň materiálně budeme v dobrém díle pokračovat i po odchodu na věčnost.

Například hřiště salesiánského centra v Praze-Kobylisích nebo budova Nakladatelství Portál stojí díky darování ze závěti

Díky odkazům ze závětí stojí například Nakladatelství Portál, hřiště v salesiánském centru v Praze-Kobylisích, rodinný dům v Líbeznické ulici s nájemními byty, které pomáhají financovat salesiánské dílo a mnoho dalších objektů. A spolu s nimi žijí i jména zůstavitelů – dobrodinců: Josef Beran, Zdenka Francouzová, Jájina Croattiniová a mnoho dalších.

Brožurku Závěť pomáhá se spoustou zajímavých příběhů a jednoduše a srozumitelně prezentovanými praktickými informacemi najdete na webových stránkách Koalice za snadné dárcovství www.zavetpomaha.cz. Jednoduchý vzor závěti pro odkázání dědictví salesiánům je k dispozici na našem webu v sekci Podpořte nás.

Rozhodnutí sepsat závěť znamená, že si připustíme konečnost našeho života na tomto světě. Když tuto myšlenku do svého života integrujeme, paradoxně nalezneme sílu žít svůj život víc naplno, prožívat každý den svobodněji, kvalitněji, radostněji a s vděčností.

Kateřina Cveklová, koordinátorka péče o dárce