Skip to main content

Studenti z Prahy na zkušené v Bulharsku

Salesiánská škola Jabok (Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická) začala posílat svoje studenty do salesiánského střediska v bulharském městě Stará Zagora. Studenti speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a sociální práce tak mohou získat v rámci programu Erasmus jedinečnou zkušenost ne jen do praxe, ale především do života.

V květnu se vypravil do Bulharska tehdejší ředitel Jaboku salesián Alan Křišťan spolu s pedagožkou Ivetou Kaňkovou, která má na starost zahraniční praxe studentů. Společně tak mohli poprvé vidět tamější salesiánské dílo, poznat situaci místních lidí ve vyloučené lokalitě na předměstí Staré Zagory a taky pochopit, v čem spočívá práce salesiánů, zaměstnanců střediska a dobrovolníků. A podařilo se jim domluvit stáže pro své studenty. „Jsme salesiánská škola a chceme naše studenty posílat tam, kde můžou salesiánský koncept vidět v praxi. Rádi bychom, aby studenti viděli taky něco jiného, než jen státy západní Evropy. Bulharsko je přece jenom jiné a je tady toho hodně, co se učit. Třeba větší otevřenosti a toleranci, také že nelze všechno předem naplánovat a program jednoduše naplnit, že se musí hodně přihlížet k tomu, jaké děti jsou a naučit se citlivě jim vycházet vstříc,“ říká Iveta.

Slovo dalo slovo, neuběhly ani dva měsíce a už v červenci odjeli na stáž do Bulharska první tři studenti dálkového studia. Jednou z nich byla i Anna Vaněčková, která na Jaboku studuje obor sociální práce a pracuje jako studijní referentka na Vysoké škole chemicko-technologická v Praze. V Bulharsku pomáhala na táboře pro děvčata. „Na stáž jsem odjížděla přetažená z práce, ale získala jsem tam strašně moc po duchovní stránce a odpočinula jsem si už jen tím, že to byl jiný druh činnosti. Hodně mě to obohatilo. Viděla jsem tam lidi, kteří s velkým zápalem pracují pro druhé. Na táboře byl připravený zajímavý rozmanitý program, nebyl založený na soutěživosti, ale na podpoře přátelství. Ta atmosféra mě uchvátila natolik, že už pracuji na tom, abych tam mohla jet i příští rok. Takovou stáž bych doporučila každému,“ popisuje Anna.

Na začátku semestru odjely do Bulharska další dvě studentky, tentokrát na pět měsíců. Vypadá to, že se úspěšně podařilo navázat spolupráci mezi dvěma salesiánskými díly, která je prospěšná pro obě strany. Studenti získají nevídanou praxi a bulharské středisko vítanou pomoc.

Jan Kvapil