Skip to main content

Pomozte nám dostavět Živý dům

V Teplicích přestavujeme ruinu bývalých jeslí na Živý dům pro děti a mladé lidi, kde si budou hrát, učit se a růst společně s kamarády v bezpečném prostředí. I vy nám můžete pomoci naplnit tento sen a přispět do sbírky Dostavba Živého domu.

Finanční prostředky, kterými dárci do sbírky přispějí poslouží k dokončení rekonstrukce posledního patra Živého domu. Spodní patro objektu, které bude sloužit pro děti, mládež a rodiny jako volnočasová herna, nízkoprahový klub a sociálně aktivizační služby už je téměř dokončeno. V současné době se dokončují podlahy a montuje se vybavení učeben i herny. Stejně tak je zrekonstruováno i nové bydlení salesiánské komunity, a probíhá dostavba venkovního výtahu. Budova by se měla pro své klienty i veřejnost otevřít už v průběhu roku 2024.

Pavlína Mašková