Skip to main content

Jak si vede běh „R“ Salesiánské školy animátorů?

By 29. 10. 20231 listopadu, 2023Naše díla, Novinky, Provincie, Reportáže, Top

Salesiánská škola animátorů, je kurz určený pro mladé lidi ze salesiánského prostředí, kteří by se rádi posunuli ve svých animátorských dovednostech, prohloubili svou spiritualitu a získali nové kamarády a zážitky. Kurz se skládá z osmi víkendů v průběhu dvou let.

Salesiánská škola animátorů má dlouhou historii. Každý kurz je označen písmenem z abecedy. Začali jsme kdysi písmenem „A“ a v současnosti už druhým rokem probíhá kurz pod označením „R“. Jaký byl první rok tohoto kurzu pro tyto animátory?

Poprvé jsme se setkali v říjnu 2022 v Praze-Kobylisích, přijeli animátoři z celých Čech, konkrétně z Teplic, Pardubic, Sebranic, Krucemburku, Plzně a domácí z Kobylis. Představili jsme si Dona Boska, salesiánský čtyřlístek a pomocí různých her a prezentování míst odkud jsme přijeli jsme se snažili poznat navzájem.

Druhý víkend jsme se vydali na Vysočinu do Jeníkova, kde jsme se na první adventní víkend učili například o psychologii člověka nebo antropologii. Také jsme hráli různé hry, při kterých jsme si mohli vyzkoušet spolupracovat pod tlakem nebo zasoutěžit v krásné přírodě. V této zimní předvánoční atmosféře jsme taky utužili vztahy k sobě navzájem i k Bohu.

Potřetí jsme se potkali na konci února v salesiánském středisku v Plzni. Hlavním tématem tohoto víkendu byla pedagogika, učili jsme se, že salesiánský animátor by měl znát cíle aktivit, které dělá a proč je to důležité. Animátoři také měli možnost si vyzkoušet naplánovat dlouhodobý harmonogram akce a na příkladu velké hry po Plzni jsme se zamýšleli také nad dramaturgií her.

Čtvrtý víkend proběhl tam, kde to všechno začalo, v pražských Kobylisích. Zopakovali jsme si již probíraná témata, snažili se pochopit důležitost moci a odpovědnosti nejen pro animátora. V neposlední řadě jsme též poznali krásy večerní Prahy a pražského Jezulátka. 

Na prvním víkendu nového školního roku, celkově tedy pátém,  jsme se sešli ke konci záři v Sebranicích. Výjimečně jsme začali o den dříve, už ve čtvrtek, protože tento víkend byl speciální, speciální zaměřením na zážitkovou pedagogiku. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli komunistický režim 50. let, kterým nás provázel příběh nedalekého procesu s rektorem Stříteským. Po zážitcích jsme se snažili naučit i teorii, jak správně vést hry a následné reflexe.

První polovinu máme tedy úspěšně za sebou, tak nám, prosím, držte palce do té druhé.

Martin Jílek

 

Mladí lidé, kteří chtějí v salesiánském díle pomáhat, se připravují na kurzech Salesiánské školy animátorů. Během dvou let se na víkendových setkáních seznamují s pedagogikou, psychologií a dalšími obory, které souvisejí s rolí salesiánského animátora. Kurzy se zaměřují na praxi: jde o to, aby animátor dobře uměl pracovat s dětmi, které jsou mu svěřeny, a sám aby se v roli animátora našel. Salesiánská škola animátorů probíhá zvlášť pro české a moravské animátory.

Ve školním roce 2024/25 chceme otevřít další běh Salesiánské školy animátorů – označený písmenem „S“. Bližší informace žádejte na jaře 2024 v salesiánských střediscích nebo se s případnými dotazy obracejte přímo na Petra Boštíka – vedoucího Salesiánské školy animátorů – formace@sdb.cz