Skip to main content

Jabok slaví novinky ve vzdělávání

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, kterou zřizují salesiáni, slaví další úspěchy, které rozšiřují možnosti vzdělávání. Škola získala akreditaci pro nové zaměření Interkulturní práce a uzavřela smlouvu o výměně studentů s prestižními zahraničními institucemi.

Jabok se od září 2024 připravuje na nový akademický rok modernizací výuky a rozšířením vzdělávacího programu. Vedle stávajících zaměření Sociální práce a Speciální pedagogika otevírá nové zaměření – Interkulturní práce. Tato inovace je odrazem aktuálních potřeb společnosti a poskytuje studentům možnost zapojit se do řešení výzev spojených s migrací, multikulturalismem a mezikulturní komunikací.

Jabok se také raduje z uzavřením smluv o výměně studentů a učitelů s dvěma prestižními zahraničními institucemi. Díky dohodám s Katholische Stiftungshochschule München a finskou univerzitou diakonických studií Diakonia-ammattikorkeakoulu se otevírají nové možnosti pro mezinárodní spolupráci a získávání cenných zkušeností v různých kulturách. Studenti budou nově moct vyjíždět do zahraničí na studia v rámci Erasmu+.

Pro všechny zájemce o nové zaměření Interkulturní práce a studium na Jaboku je připraven Den otevřených dveří, který se koná 24. dubna 2024. Je to příležitost seznámit se s nabízenými programy, prostory školy a setkat se s pedagogy a studenty.

Jabok si zachovává svou identitu jako katolická škola s otevřenými dveřmi pro všechny lidi dobré vůle, kde je výchova založena na křesťanských hodnotách a salesiánském výchovném stylu, a zároveň nabízí kvalitní vzdělání bez ohledu na náboženské přesvědčení.

Jan Kvapil