Skip to main content

Hledá se ředitel brněnského Saleska

Salesiánská provincie Praha hledá uchazeče na místo ředitele/ředitelky Saleska – Salesiánské středisko mládeže v Brně-Líšni.

Salesiánské středisko mládeže v Brně-Líšni, známé ve svém okolí především pod názvem Salesko, čeká změna. Počítáme s tím, že jeho ředitelem od příštího školního roku nebude nikdo ze salesiánů. Proto hledáme vhodného kandidáta na tuto pozici. Jeho úkolem bude i nadále rozvíjet Salesko v salesiánském stylu, a to ve spolupráci se zaměstnanci, dobrovolníky, místní komunitou salesiánů a farností. Více informací zájemci naleznou v přiloženém letáčku, přihlašovat se mohou do 29. února 2024.

Naplňování salesiánského poslání se může dít jen díky spolupráci salesiánů, členů salesiánské rodiny a řady dalších spolupracovníků. Někteří spolupracovníci v našich střediscích pracují jako zaměstnanci, mnoho dalších spolupracuje jako externisté a dobrovolníci. Je tak přirozené, že laičtí spolupracovníci přebírají i různou míru odpovědnosti v našich organizacích. 

V posledních deseti letech došlo už v řadě středisek k tomu, že pozici ředitele nebo ředitelky zastávají laičtí pracovníci. Salesiáni se na činnosti střediska i nadále podílejí přímo nebo nepřímo. V současné době chceme podobnou změnu provést i v líšeňském středisku.

Marek Sklenář