Skip to main content

Benefiční výstava neznámého malíře pro pardubické dílo

Výstava obrazů „mistra vysočinských krajin“ a její zakončení benefičním koncertem vynesly první příspěvek na rekonstrukci salesiánského centra v Pardubicích.

Salesiánské centrum v Pardubicích čeká v příštím roce rozsáhlá rekonstrukce. První akcí pro veřejnost, jejíž výtěžek bude na rekonstrukci použit, byla výstava obrazů neznámého malíře. Vernisáž se uskutečnila začátkem listopadu v prostorách centra. Vyklizené bývalé kanceláře, klubovny i opuštěné chodby zaplnily poetické malby neznámého vysočinského krajináře. Návštěvníci výstavy se tak přenesli z mlžného listopadového podvečera na romantickou procházku Vysočinou všech ročních období.

Pro asi padesát návštěvníků vernisáže bylo připraveno uvítání v kostele sv. Václava, kde jim tým salesiánů a zaměstnanců centra představil projekt rekonstrukce. Atmosféru pozvedla i dvě profesionální hudební vystoupení místní scholy a zpěvaček Rosi a Adély Krátkých. Nechybělo ani občerstvení. Během samotné vernisáže se prodalo dvanáct obrazů a dalších třicet bylo rezervovaných.

O druhé neděli adventní uzavřel výstavu tradičním adventní koncert. Celkový dosavadní výtěžek z prodeje obrazů neznámého umělce vynesl 40 150,- Kč. Díky všem návštěvníkům i pořadatelům za krásný umělecký zážitek!

Kateřina Cveklová

Obrazy je možné prohlédnout i zakoupit na internetové stránce salesianipardubice.cz/vystava-obrazu/.