Skip to main content

Zkratkou EX familiárně nazýváme naše bývalé dobrovolníky (též Exáci), kteří jsou důležitou součástí našeho společenství. Cílem této velikonoční akce je prožít společně s nimi svátky a obřady v misijních farnostech ČR a podpořit tak místní věřící.

Velikonoce s EX jsou vždy spojené s misijní aktivitou – tento rok jsme například navštívili rodiny, požehnali jejich obydlí a pomodlili jsme se za jejich potřeby.

Začínali jsme čtvrtečními obřady v Dohalicích v novobarokním kostelíku, kde bylo hezkým překvapením společné přinášení darů všemi lidmi v kostele v průvodu. Po mši svaté následovala sederová večeře inspirovaná vyvedením židů z Egypta. Konzumovali jsme hořké byliny, nekvašený chléb, víno a směs různých oříšků, strouhaných jablek a mnoho dalších dobrot, vše chutnalo výborně.

Na Velký pátek jsme po celý den doprovázeli našeho Pána modlitbami z evangelia a také jsme se společně s dohalickými farníky vydali směrem ke kapličce u Mžan a modlili se křížovou cestu, která byla pro všechny hlubkým zážitkem.

Na Bílou sobotu dopoledne jsme připravovali velikonoční pokrmy a zdobili svíce na večerní velikonoční vigilii, vzkříšení jsme oslavili v komorní atmosféře, zpestřením bylo kadidlo a exultet s odpovědí lidu. Po mši svaté jsme navštívili půdu a věž kostela a měli jsme možnost si zazvonit na zvony. Potom jsme šli společně oslavit vzkříšení na faru, ve které přebývá jedna z rodin, atmoféra byla skvělá.

Na Vzkříšení po dopolední slavnostní mši svaté a slavnostním obědě jsme společně s místními rodinami šli na procházku do města Miletína a okolí, kde jsme navštívili studánku, kapličku a místní skalky. V přírodě jsme se též pomodlili večerní chvály s večerním evangeliem o vzkříšení. Po návratu z odpoledního výletu jsme navštívili místní obyvatele, kteří projevili zájem o modlitbu a požehnání bytů – bylo velmi povzbudivé být svědky radosti a vděčnosti z této návštěvy. Na velikonoční pondělí se tyto rodinky zúčastnili mše svaté a společně se s námi modlili.

Jan Rotrekl a Jaroslav Fogl

Sadba.org