Skip to main content

Prožijte s námi Salesiánský misijní den

Letošní Salesiánský misijní den oslavíme v neděli 11. června 2023. Tématem pro rok 2023 je Péče o stvoření, abychom si uvědomili nejen to, že je potřeba pečovat o stvoření, ale také že jsme učedníky-misionáři, kteří jsou posláni, aby aktivně spolupracovali s Pánem a s ostatními, a pečovali o tak veliký dar, kterým je příroda.

Česká salesiánská misijní organizace SADBA připravila pestré materiály, díky kterým můžete aktivně prožít Salesiánský misijní den, ať už sami, ve své rodině nebo s vašim společenstvím. Vše najdete na stránce www.sadba.org/salesiansky-misijni-den/.

Salesiánský misijní den (SMD) je jeden den v roce, kdy si salesiánská rodina připomíná a slaví svoje působení v misiích a na počest dne, kdy byla Donem Boskem vyslána do Patagonie v Jižní Americe první salesiánská misijní výprava. Příprava na něj probíhá již od začátku roku, kdy salesiánské ústředí vyhlásí téma roku a vydá materiály, které mají sloužit k přípravě na tento slavnostní den.

  • Misijní neděle se slaví již od roku 1926 v rámci celé církve
  • Salesiánský misijní den se slaví od roku 1988 – 100 let od smrti Dona Boska – v rámci celé Salesiánské kongregace

Zapoj se!

Dalším z mnoha způsobů, jak se více zapojit do misijního dění, je také misijní dobrovolnictví.
Můžete se sami stát dobrovolníky nebo je podpořit finančně, a tím významně pomoci misiím ve světě. Třeba skrze výzvu Vyšli dobrovolníky do světa, kterou jsme spustili na portále Darujme.cz, a kde se dozvíte vše důležité.