Skip to main content

Vypravujme o Bohu jako Don Bosco

By 4. 11. 20186 prosince, 2018Magazín
5/2018 VÝCHOVA
Jedním z klíčů k výchově chlapců byl pro Dona Boska jeho večerní proslov po modlitbách, kterému tradičně říkáme „slůvko“. Skoro vždycky ho měl on, jen pokud z vážného důvodu nemohl, svěřil ho někomu jinému a tehdy požadoval, aby se mluvilo tři až pět minut, ne víc. „Málo slov, jedna důležitá myšlenka, která zaujme, aby kluci šli spát s jednou dobře pochopenou pravdou,“ zdůrazňoval. A kluci mu rádi naslouchali, protože cítili, že je má moc rád.

Teolog Ballesio vzpomíná: „Nejprve zpívalo tři sta chlapců. Bylo to slyšet do daleka. Potom se modlili spolu s Donem Boskem. Po modlitbě Don Bosco vystoupil na malý sokl. Jeho tvář prozrazovala: Vše, co dělám, činím pro vaši spásu. Všechny námahy a veškeré úsilí je pro vaše duše. Když jsme ho tam viděli plného lásky a dobroty, s úsměvem, všichni jsme pociťovali atmosféru rodiny a spokojenosti. V téměř posvátném tichu jsme s napětím očekávali jeho slova. V té chvíli někteří přinášeli věci, které našli, všem to hlásili, aby se našli jejich majitelé. Potom začal mluvit.

Don Bosco promluvil o tom, co nás čeká zítra, doporučil nějaký zbožný skutek, připomněl zásluhy některého ze zemřelých dobrodinců, krátce vysvětlil něco z katechismu. Doporučoval svatou zpověď a svaté přijímání, povzbuzoval k návštěvě Nejsvětější svátosti oltářní v kostele, vyprávěl o Ježíšově utrpení – a v takové chvíli na něm bylo vždy vidět, že je dojatý.

Hovořil vždy zajímavě, líčil nejrůznější biblické nebo církevní příběhy, zabýval se starověkými i moderními dějinami, životy svatých, ale také životy filozofů, slavných umělců. Vždycky to bylo zajímavé.“

Naučme se tedy od Dona Boska vyprávět dětem a mladým o Bohu osobně a s hloubkou a nezapomínejme na rozmanitost a fantazii. Dnes máme na internetu tolik možností najít něco poutavého a zajímavého ze světa. Jen je to třeba vyprávět se srdcem plným lásky.

Pavol Grach SDB