Skip to main content

Vřesovické učiliště by slavilo třicátiny

By 6. 12. 2021Magazín

6/2021 HISTORIE

Je to už třicet let, kdy salesián Jan Jiříček (1952-2007) se svými nejbližšími spolupracovníky hned po revoluci založil Středisko učňovské mládeže Dona Boska ve Vřesovicích u Prostějova.

Ve spolupráci s olomouckým arcibiskupstvím a Univerzitou Palackého v Olomouci se v prostorách vřesovické fary rozjelo učiliště pro žáky z dětských domovů, z neúplných rodin a s chlapci, kteří měli už v mládí problémy se zákonem. Celé typicky salesiánské dílo stálo ovšem na Jendovi Jiříčkovi a po jeho smrti (2007) se ukázalo, že se za něj nenašla náhrada snad také proto, že salesiáni v 90. letech rozjížděli mnoho děl naráz.

V archivu Libora Podešvy ASC se nedávno našla diplomová práce Jana Jiříčka, kterou obhájil na olomoucké pedagogické fakultě. Uvedeme zde několik citací z této práce, která jedinečným způsobem zachycuje nadšeného ducha doby.

„Don Bosco si uvědomoval, že je mnoho chlapců, kteří nemají kde bydlet, že nemají ve volných chvílích kam jít, že se potulují po ulicích, kde nevidí nic dobrého. Začal proto stavět domy a poskytovat chlapcům domov. Přestože měl s přijatými chlapci zpočátku mnoho problémů, nevzdal se a vybudoval domovy pro tisíce chlapců. V tom ho následují vytrvale jeho synové.“

„Realizace projektu Střediska učňovské mládeže Dona Boska ve Vřesovicích je důkazem toho, jak sny začínají žít, jak se duch skromného kněze sv. Jana Boska projevil na konci našeho století v malé obci na Hané a jak jeho synové a přátelé ve své aktivitě čerpají z jeho odkazu a snaží se jej naplnit.

Zjara roku 1991 jsme se se skupinou přátel rozhodli využít možností, které poskytovala historicky cenná farní budova s celým okolním areálem hospodářských budov, zahrady, kostela a parku a vytvořit zde středisko pro učně: domov, školu a příležitost praktické výuky.

Tak jak to v počátcích bývá, hořeli jsme nadšením pro naši myšlenku. Ti, jimž ležela na bedrech i značná odpovědnost za takové dílo, byli střízliví, zprvu až skeptičtí. Vždyť pro toto dílo tak ryze salesiánské nebylo vskutku ani lidí, ani prostředků. Nezalekli jsme se však.“ Do přímé práce s učni se k Jendovi Jiříčkovi přidal především koadjutor Jan Rychlý, P. Antonín Koman, ale také řada laiků: manželé Laníkovi, J. Krátoška, L. Procházka, J. Talanda, J. Voráč, J. Fidrmuc a další.

Příznivec a dobrodinec salesiánského díla Arnošt Lejsal vzpomíná na Jana Jiříčka: „Jeho předností bylo, že uměl pro své plány získat farníky. Věděl, kde hledat pomoc a jak získat pro opravy fary jak věřící, tak nevěřící. Byl známý tím, že byl všude, kde bylo třeba něco zachránit a opravit. Svědčí o tom řada opravených památek, křížů a kapliček.“

Od roku 2004 se stal zřizovatelem školy Olomoucký kraj, od 1. září 2005 došlo k jejímu sloučení se Švehlovou střední odbornou školou. Dnes už učňovské středisko Dona Boska ve Vřesovicích není, ale na Jendu Jiříčka vděčně vzpomíná řada absolventů školy a místní lidé.

Zdeněk Jančařík