Skip to main content

V Karlíně dostane šanci každý

By 21. 11. 202321 února, 2024Fotogalerie, Magazín, Naše díla, Novinky, Rozhovory, Top

SM 5/2023 FMA

„Potřebují pochopení a přijetí“, „potřebují znát pravidla a hranice, „chybí jim kladné vzory, „jsou netrpěliví, neopatrní, lehkomyslní”, „jsou zrcadlem společnosti, „schází jim sociální dovednosti, přijetí, láska a rodinné zázemí“, „jsou svědky konfliktů ve svých domovech, „potřebují získat důvěru, otevřít se, dělit se o své radosti, smutky i obavy, těmito slovy popisují zaměstnanci karlínského domu salesiánek děti a mladé lidi, kteří k nim přicházejí.

Letos je tomu právě třicet let, co sestry salesiánky otevřely svůj dům na břehu Vltavy dětem a mladým. Za tu dobu ušly dlouhou cestu, jejich dílo v Praze-Karlíně prošlo změnami, vyrostlo, vyzrálo… Na Církevní střední škole Jana Boska (CSŠJB) studuje ve třech oborech na devadesát žáků, v Domově mládeže (DM) jich bydlí tři desítky a Církevní mateřskou škola Laura (CMŠ Laura) navštěvuje přes padesát dětí. Pro zaměstnance ale není tak důležitý počet dětí jako osobní příběh každého z nich. Podělili se s námi o to, kdo jsou jim svěřené děti, čím žijí, jaké prostředí se pro ně snaží vytvářet a co dává tato práce jim.

Co podle vás dnešní mladí lidé nejvíc potřebují od dospělých lidí?

Dle mého potřebují pochopení a přijetí, čehož se jim, myslím, v salesiánském stylu výchovy dostává. Naopak se domnívám, že mladým velmi ubližují předsudky a odsuzování. Ve své práci vychovatelky se často setkávám s mladými, kteří mají těžkou životní situaci. Proto se domnívám, že právě pochopení nebo snaha o něj je nejdůležitější věc, kterou mohu nabídnout, a samotnou mě to moc nestojí. Čímž neříkám, že vždy musíme omlouvat jejich chování nebo souhlasit s jejich volbami, ale spíše být otevření nové době, vnímání světa nebo prostě jejich věku. Je dobré, když si člověk může popovídat s někým, kdo se mu snaží porozumět a vyslechne si ho bez soudu. (Klára Šturcová, vychovatelka DM)

Mladí lidé v současné době potřebují poznat, že se jim někdo věnuje, že jim naslouchá… Mladým lidem dnes chybí kladné vzory v rodině i v širším okolí. Mají obavy ze situace ve světě, trápí je ekologie… (učitelky CMŠ Laura)

Jak doprovázet dnešní mladé lidí a zároveň jim nechat svobodu, aby převzali zodpovědnost za svůj život? S jakými těžkostmi se setkáváte při práci s dnešní mládeží?

Domnívám se, že dnešní mládež potřebuje znát pravidla a hranice a že je potřeba nekompromisně a neústupně vyžadovat jejich plnění. Je dobré jít osobním příkladem a vzorem. Učitel musí zůstat vždy učitelem, nikoliv kamarádem. Je těžké vzdělávat a připravovat na profesní i životní cestu mládež, pokud nemáme podporu a spolupráci rodiny. Práci nám komplikují různé závislosti studentů a psychické nemoci či problémy. Mládež často nemá řád v životě, nerespektuje stanovené hranice, je hrubá ve svém slovním projevu i chování. (Radka Zahrádková, učitelka CSŠJB)

Jsou dnešní mladí lidé jiní, než jste byli vy?

Ano, určitě ano. Často nad tímto přemýšlím, když zažívám jejich nechuť a příliš úzké zájmy. Určitě jsou dnes mnohem více netrpěliví, neopatrní, lehkomyslní a bezohlední. Ale asi to platí obecně o celé společnosti a děti jsou jen jejím zrcadlem. Kdo ví, zda bychom nebyli také trochu takoví, kdyby za nás byly možnosti, jaké mají mladí dnes – internet, který nás deformuje, sociální sítě, které nás izolují a vzdalují od druhých, a mohli bychom pokračovat dál. Při přemýšlení pak občas docházím k závěru, že vlastně nevím, zda mi více vadí dnešní mládež se svými těžkostmi, nebo fakt, že já k ní již nepatřím. Jestli jsou zkrátka lepší staré kostelní varhany, které je potřeba opečovávat, nebo klávesy, které stačí jen zapojit do zásuvky a vytvářet na nich neuvěřitelné kousky, pokud to člověk umí. (Palo, učitel CSŠJB)

Čím vás oslovuje salesiánský styl výchovy?

Jsem členka Kongregace Dcer Božské Lásky a pracuji šestým rokem u sester salesiánek v dívčím Domově mládeže. Na salesiánském stylu výchovy se mi líbí, že klade důraz na osobní vztah, přijetí a zájem o mladého člověka v jeho celistvém prožívání života. Je moc milé, že je jim nabídnuta pomoc v těžkostech jejich života, které prožívají. Salesiánský styl výchovy nabízí i prostor otevřeně mluvit o úskalích, kterými mladý člověk prochází v každodenním životě. Líbí se mi, že v problematice dospívání společně hledáme možnosti, jak případné problémy, závislosti pojmenovat a řešit. Dbá se na jeho osobnostní růst a poznání darů, které mu Pán dal. Dnešní mladý člověk vyrůstá a žije virtuální rovinou, tudíž mu často schází sociální dovednosti, přijetí, láska a rodinné zázemí. Salesiánský styl napomáhá k tomu, aby mladý člověk sociální dovednosti získal. (Markéta Hluchníková, vychovatelka DM)

Máte konkrétní zkušenost ze školního prostředí, která ukazuje hodnotu výchovy v salesiánském stylu?

Vidím, že salesiánský styl výchovy a prostředí domova je mnohdy pro holky, které se k nám dostanou, požehnáním. Na intru samozřejmě můžeme najít všechny prvky takzvaného salesiánského čtyřlístku (domov, kostel, škola, hřiště), ale ten domov tady křičí nejvíc, vždyť ho má naše instituce i v názvu – Domov mládeže. Prostředí domova tvoříme menším počtem ubytovaných, abychom každou dívku mohly poznat a pochopit, co k růstu potřebuje. Není to pro nás bezejmenná masa lidí s vycházkovou knížkou, ale snažíme se o holky zajímat, ptát se jich na každodenní události i na otázky po smyslu života. Dát jim čas. Nechat je vypovídat se. Vytvořit prostředí pohody, bezpečí. Často jsou svědky konfliktů ve svých domovech. Budujeme i vztahy mezi vychovatelkami, abychom dokázaly věci mezi sebou řešit v klidu. Máme nastavené pevné hranice. Vycházíme vstříc, ale máme i požadavky. Prostředí domova tvoříme i vnější výzdobou, útulností místností. Za loňský rok jsme tu měly dvě dívky, které přišly z jiného domova mládeže, protože to na nich „nedávaly. Ty intry možná nebyly špatné, nemohu posoudit, ale dívky potřebovaly bezpečné prostředí, ve kterém se mohly dělit o své mnohdy velmi těžké životy. Potřebovaly lidi, kteří na ně mají čas. Potřebovaly získat důvěru, otevřít se. Dělit se o své radosti, smutky i obavy. Máme na chodbě gauč. Velmi starý a jednoduchý. A na něm se většinu času odehrává život našeho Domova mládeže… (Jana Marková, FMA, vychovatelka DM)

Co vás těší na práci ve zdejší škole/intru/školce?

Vážím si přátelské a klidné atmosféry v pedagogickém sboru střední školy a stejně tak přátelského a lidského přístupu vedení školy. Jsme malá škola, ale práce s často problémovými žáky je velmi náročná. Jen díky pospolitosti, vzájemné pomoci učitelů a podpory vedení školy tuto práci můžeme vykonávat. Je pro mě důležité, že se mohu na svoje kolegy spolehnout a stejně tak se obrátit o pomoc na paní ředitelku či paní zástupkyni. (Radka Zahrádková, učitelka CSŠJB)

Těší mě zde mnoho věcí. Těší mě tým, se kterým se dají sdílet pracovní těžkosti i všechna další témata. Těší mě práce s mladými lidmi a nahlížení do jejich světa. Ráda vymýšlím nové aktivity a možnosti seberozvoje. Baví mě hloubka práce vychovatelky na domově mládeže, jako jsou např. rozmluvy o vážných tématech, a nejvíce mě těší, když mi mladí dokáží důvěřovat a svěřovat se. Mám ráda atmosféru našeho Domova mládeže i celkovou atmosféru karlínského domu. Líbí se mi to rodinné prostředí. A ze všeho nejvíce mě těší, že moje práce má smysl, že je potřebná a že člověk může pomoci ostatním i něčím tak malým, jako je prostý rozhovor.  (Klára Šturcová, vychovatelka DM)

Co pro vás znamená, že školu zřizují a vedou sestry salesiánky?

Asi budu málo duchovní, když opomenu hodnotit duchovní váhu školy, ale zaměřím se na lidskou stránku. Školu mám moc rád a dává mi v mém životě smysl tam pracovat. Že školu vedou salesiánky, je velmi obohacující a překvapivé. Jsou vtipné, spolehlivé, se srdcem na svém místě a hlavně zadané, a tak ani moje žena nemusí žárlit. Je to ale zejména o tom, že do školy přinášejí důraz na celkový pohled na žáka a ne jen na jeho školní výsledky, což se na některých jiných školách neděje. (Palo, učitel CSŠJB)

Byla jsem velmi příjemně překvapená otevřeným, vstřícným přístupem sester salesiánek k mladým lidem, jejich upřímným zájmem o mladé lidi a jejich problémy. Škola, kterou vedou sestry salesiánky, pro mě znamená mnohem víc než jen místo, kde učím. Je to místo, kde se učí nejen předměty, ale také o životě, hodnotách a jak být lepším člověkem. Sestry salesiány přinášejí do vzdělání něco zvláštního, co má hlubší význam. Jejich vedení naší školy znamená, že zde panuje pozitivní a podpůrné prostředí, což v nedávné době ocenila i školská inspekce. Jejich cílem je, aby prostě každý dostal šanci. Salesiánská pedagogika nás učí, že každý jedinec má hodnotu a potenciál, který může rozvinout a to, myslím, sestry na této škole naplňují. (Lenka Darebná, učitelka CSŠJB)

Marie Kučerová, FMA, Jana Marková, FMA

Foto: Petr Macek

Církevní střední škola Jana Boska byla založena jako Dívčí katolická škola. Škola se postupně transformovala, začala přijímat ke studiu i chlapce, změnila se na střední odborné učiliště, dostala nový název… Aktuálně škola nabízí ke studiu dva tříleté učební obory – ošetřovatel a pečovatel – jejichž absolventi získají výuční list.

Domov mládeže poskytuje ubytování studentkám CSŠJB a dalším. Kromě ubytování a stravování doprovází vychovatelky mladé ženy k celkovému harmonickému rozvoji osobnosti, pomáhají jim se studiem, naplňovat smysluplně volný čas a přebírat odpovědnost za svůj život.

Církevní mateřská škola Laura zajišťuje všestrannou péči, výchovu a vzdělávání dětem předškolního věku s důrazem na křesťanské hodnoty v duchu salesiánské spirituality ve spolupráci s jejich rodinou. Školu navštěvují převážně děti z Prahy a okolí, ale bydliště pro umístění ve školce nehraje roli.