Skip to main content

Kdy už půjdeme do školy?

By 22. 2. 2021Magazín

1/2021 FMA

Jak se salesiánská škola proměňuje během koronaviru, jak zvládá zajišťovat praktickou část výuky a jaké změny chystá?

„Myslím, že všechny školy se zavřou, jenom ta naše bude fungovat,“ tvrdil jeden student Církevní střední školy Jana Boska v Praze-Karlíně loni na začátku března. „Protože jsme církevní škola,“ dodal na vysvětlenou. V hlase zaznívala naděje na neplánované prázdniny i trocha obav, že zrovna ta naše škola bude učit nejusilovněji ze všech. Opatření vlády pak nenechala nikoho na pochybách: školy se zavřely, ale prázdniny nenastaly. „Bylo nám jasné, že to nebude na dva týdny,“ vzpomíná ředitelka školy sestra Michaela Pitterová. „Proto naši studenti odcházeli ze školy s instrukcí, že se bude učit distančně a že mají očekávat pokyny emailem. Výuku online jsme zahájili bezprostředně, zavedli jsme hodiny přes aplikaci Microsoft Teams a úkoly i testy online. Naivně jsme si mysleli, že třeba budeme mít trochu víc času, abychom připravili školní vzdělávací program pro nový obor, o který jsme chtěli požádat. Neuměli jsme si představit, že příprava online vyučování dá asi čtyřikrát víc práce než toho prezenčního, “ usmívá se.

Církevní střední škola Jana Boska totiž prochází transformací, která vychází ze změny vyučovaných oborů. V loňském školním roce zde zahájili vyučování tříletého učebního oboru Ošetřovatel. Jedná se o obor zdravotnický a jeho absolventi se uplatní v nemocnicích, v léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech sociální péče, stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v hospicích apod. Mohou působit také v domácí ošetřovatelské péči. Dalším oborem jsou Pečovatelské služby, které jsou dosud dvouleté a bez výučního listu. „Právě tohle chceme teď změnit,“ vysvětluje sestra Michaela. „Proto jsme, i přes těžkosti koronavirové doby a online výuky, připravili všechny podklady a požádali o změnu oboru, čemuž ministerstvo vyhovělo. Od příštího školního roku budeme vzdělávat podle školního vzdělávacího programu Pečovatel, obor bude tříletý a s výučním listem.“ Tento obor bude sociální a jeho absolventi se uplatní zejména jako pracovníci sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, případně i v mateřských školkách.

„Řekla bych, že obor Pečovatel zahrnuje širší okruh oblastí praktického výcviku, zatímco obor Ošetřovatel je více zdravotnicky specializovaný,“ snaží se objasnit rozdíl oborů sestra Zuzana Magerová, učitelka ošetřovatelství. „Absolventi obou oborů mají být schopni pomoci klientovi s hygienickou péčí a s podáváním jídla. Ošetřovatelé dále pomáhají při převazu ran, obstarávají dílčí úkony při přípravě pacientů na operaci, například vyprazdňování, měří fyziologické funkce, transportují pacienty na vyšetření a také asistují při odborných výkonech. Mohou spolupracovat při rehabilitaci, zařazovat léky a pomůcky… Vždycky pak bude záležet na schopnostech konkrétního člověka. V nemocnicích často personál chybí, tak naši studenti budou moci dobře najít uplatnění,“ dodává sestra Zuzka. Absolventi pečovatelského oboru pak jsou schopni zajistit komplexní péči o osobu klienta i o jeho domácnost: od hygieny a stravování přes vaření, praní a úklid, přes pomoc se zajištěním sociálních služeb až po aktivizaci, vycházky, smysluplné trávení volného času a duchovní péči.

„Samozřejmě nečekáme, že by naši studenti byli všichni věřící,“ vysvětluje sestra Michaela. „V průběhu studia se ale dozví, že duchovní péče je pro někoho velmi důležitá a jak ji mohou zprostředkovat.“ Klienti mohou být senioři, děti nebo osoby s postižením. Tříletý pečovatelský obor bývá na školách často nabízen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. „My tento obor otvíráme jako běžnou třídu, takže bude studijnější než na většině škol. Bude se tu učit např. chemie, základy ekonomiky a samozřejmě křesťanská etika. Ale zůstane mu charakter oboru velmi praktického: polovinu vyučovacích hodin tvoří odborný výcvik, což u ošetřovatelů je pouze třetina,“ objasňuje ředitelka školy. „Specifikem oboru na naší škole je předmět aktivizace klientů, které se chceme věnovat docela důkladně. Jednotlivá témata jako cvičení paměti, pohybové aktivity, využití hudby, výtvarných technik a her studenti budou moci rovnou uplatňovat i při odborném výcviku.“

Odborný výcvik v době zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole ale není jednoduchá věc. „Ošetřovatelé jako zdravotnický obor většinou směli mít praktické vyučování v nemocnici. Ne vždy se to podařilo, pokud byl v nemocnici covid, nepustili nás tam,“ vypráví sestra Zuzana. „Ale jsme moc vděční, jak se nám v nemocnicích Pod Petřínem i na Žižkově snaží vyjít vstříc s umožněním praxí.“ Větší problém mají dosavadní pečovatelé, studenti dvouletého oboru. „Současný druhý ročník je pandemií hodně znevýhodněn. Na jaře odborný výcvik na pracovišti mimo školu vůbec mít nesměli a v tomto školním roce to není lepší. Když byly praxe chvíli dovoleny, znemožnil je covid v zařízení,“ povzdechne si sestra Michaela. „Vyučujeme tedy tak, aby naši studenti měli víc teoretických předmětů teď, když je pouze distanční výuka, a doufáme, že nastane chvíle, kdy se budou moci připravit na závěrečné zkoušky také intenzívním obdobím praktické výuky.“

„Je to náročné, ale mám také radost,“ hodnotí současné období ředitelka školy. „Z našich ošetřovatelů, kteří se na praxích snaží a personál nemocnice je chválí. Z našich učitelů, kteří fungují za ztížených podmínek, přizpůsobují se každý měsíc změněnému rozvrhu a přitom dokážou být i tvořiví. Z našich pečovatelů, kteří se občas ptají ,A kdy už půjdeme do školy?‘ a dávají nám najevo, že do školy chodí rádi. I z toho, že jsme v září stihli uskutečnit adaptační kurz a turistický týden. Na vztahy, které se tam vytvořily, můžeme teď navazovat a tak aspoň trochu na tu naši mládež výchovně působit.“

Marie Vavříková, FMA

Fotografie z archivu Církevní střední školy Jana Boska