Skip to main content

Hlavní představený salesiánů don Artime bude kardinálem

By 4. 9. 2023Magazín

SM 4/2023 NOVINKY

V neděli 9. července papež František oznámil jména 21 nových kardinálů. Mezi nimi je i hlavní představený salesiánů Ángel Fernández Artime. Slavnost jejich jmenování bude 30. září 2023.

Ještě nikdy nebyl kardinálem jmenován představený řeholní kongregaci. A další zvláštností jmenování dona Artimeho kardinálem je, že ani není biskupem. Krátce po tomto nečekaném oznámení napsal don Artime salesiánům a salesiánské rodině dopis, ve kterém se podělil o to, jaká bude budoucnost řízení kongregace. Úvodem dopisu zdůraznil, že tato zpráva byla pro něj zcela nečekaná a že ji vítá jako „dar, který nám papež František dal jako salesiánské kongregaci a jako rodině Dona Boska. Don Artime přijal pozvání papeže Františka na setkání do Vatikánu, kde se papež chtěl „s otcovskou pozorností dohodnout na nezbytné době mé služby jako hlavního představeného, především pro dobro kongregace,“ pokračuje v dopisu hlavní představený.

Na konci jejich setkání Svatý otec, který se „projevil jako pozorný, srdečný, hluboký obdivovatel charismatu Dona Boska a mimořádně laskavý“, rozhodl, že don Artime bude pokračovat ve funkci hlavního představeného a zároveň bude kardinálem po dobu jednoho roku. Potom svolá 29. generální kapitulu kongregace, která se bude konat v únoru 2025, a na ní bude zvolen nový hlavní představený. Don Artime 31. července 2024 podá demisi. Od tohoto momentu převezme vedení kongregace ad interim jeho vikář don Stefano Martoglio a bude předsedat 29. generální kapitule.

Don Artime ve svém komuniké uvádí, že když jeho rezignace vstoupí v platnost, ujme se úkolu, kterým ho pověří Svatý otec, ale tento úkol zatím nezná. Zároveň prosí salesiány a salesiánskou rodinu, aby zintenzivnili své modlitby za papeže a také za něho „postaveného před perspektivu nové služby v církvi, kterou jako syn Dona Boska přijímám v synovské poslušnosti, aniž bych o ni usiloval nebo ji chtěl.

Don Ángel Fernández Artime se narodil 21. srpna 1960 v Gozón-Luanco, Asturie, ve Španělsku. Dne 3. září 1978 složil první sliby, 17. června 1984 v Santiagu de Compostela složil věčné sliby a 4. července 1987 byl v Leónu vysvěcen na kněze. Pochází z provincie León, vystudoval pastorální teologii a získal licenciát z filozofie a pedagogiky. Byl delegátem pro pastoraci mládeže, ředitelem školy v Orense, členem provinciální rady a vikářem a v letech 2000 až 2006 provinciálem.

V roce 2009 byl jmenován představeným provincie Jižní Argentiny se sídlem v Buenos Aires. V této funkci měl možnost osobně se setkat a spolupracovat s tehdejším arcibiskupem Buenos Aires, kard. Jorgem Mariem Bergogliem, dnes papežem Františkem. Dne 25. března 2014 na 27. generální kapitule byl zvolen novým hlavním představeným, salesiánským nástupcem Dona Boska, a 11. března 2020 jej 28. generální kapitula potvrdila ve funkci hlavního představeného salesiánů na druhé šestileté období do roku 2026.

Salesiánská informační agentura ANS