Skip to main content

Strenna 2023: Jako kvas v dnešním světě

By 14. 12. 20226 března, 2023Kongregace, Novinky, Spiritualita, Top

Každý rok hlavní představený salesiánů vydává Strennu – motto, které má pomoci salesiánské rodině v daném roce určit směr. Ángel F. Artime vybral pro rok 2023 heslo „Jako kvas v dnešním světě“, které odkazuje na Ježíšovo podobenství.

Celý komentář hlavního představeného ke Strenně 2023 najdete zde:

Ježíš v evangeliích přirovnává Boží království ke kvasu přidanému do mouky (Mt 13,33; Lk 13,20-21). „Používá se ho velmi málo, ale od všech ostatních ingrediencí se liší tím, že je živý. A protože je živý, má schopnost ovlivnit, upravit a proměnit celé těsto,“ vysvětluje hlavní představený a vyzývá, aby mladí lidé a členové salesiánské rodiny byli ve světě kváskem a šířili evangelium o Božím království.

Ángel F. Artime upozorňuje, že Strenna 2023 je určená několika skupinám. První jsou děti a mladí lidé kdekoliv tam, kde působí salesiánská rodina. Letošní Strenna jim má pomoci objevit, „že každý z nich může být jako kvas, o kterém mluví Ježíš.“ Další skupinou jsou všechny složky salesiánské rodiny, které zve, aby objevovali svůj vlastní laický rozměr. A zvláště zasvěcené zve, aby byli kvasem v chlebě lidstva a nechali se obohatit laickostí bratrů a sester. „Jsme zkrátka povolaní, abychom se jako rodina navzájem doplňovali,“ uzavírá hlavní představený.

Každoročně Strennu doprovází také video. Najdete ho zde s českými titulkyzde se slovenským dabingem.

Plakát Strenny 2023

Ke Strenně každý rok vychází také plakát. Mnoho umělců z celého světa zaslalo hlavnímu představenému své grafické návrhy a ten z nich vybral dva. Plakáty v tiskové kvalitě si je můžete stáhnout zde.

První ze dvou plakátů je dílem centra sociální komunikace portugalské provincie.

Tento výjev odkazuje na pokornou a láskyplnou odvahu, s níž byla navzdory omezeným prostředkům vybudována první salesiánská oratoř. Vzájemná důvěra, bratrství a radost byla živnou půdou pro komunitu, která nikdy nepřestala růst. Jednoduchost připravovaného jídla a strohost prostřeného stolu odkazuje na zázrak rozmnožení pěti chlebů a dvou ryb. Obraz je inspirován náklonností a rodinným duchem, který spojoval Dona Boska a Matku Markétu s chlapci v oratoři ve Valdoccu. Don Bosco na plakátu vede mladé kluky, které přijal za vlastní, aby v sobě našli dar solidarity, horlivosti pro malé úkoly a společně sdíleli jídlo. To oni potřebují vědět, že jsou dobrým kvasem, který pomáhá růst a dělá chleba lidského společenství dobrým a chutným. Prádlo visící v pozadí reprezentuje všechny, kteří tvoří velkou salesiánskou rodinu, i tehdy, když nejsou vidět. Jas zaplavující obraz z pravé strany nám má připomínat, že vše, co je hluboce lidské, je prosyceno Božím světlem.

Druhý plakát ke Strenně 2023 je dílem španělského umělce Agustína de la Torre, salesiánského spolupracovníka a pedagoga.

Autor na ilustraci zachytil plodnost a šíři díla Dona Boska ve světě. Je na něm zobrazeno sto osobností bohatých na detaily a výrazy. Uprostřed je Don Bosco, obklopen některými zásadními osobnostmi salesiánské spirituality, které jsou snadno rozpoznatelné: Matka Mazzarellová, Matka Markéta, Dominic Savio, blahoslavený Michael Rua, Laura Vicuña…, ale také současný hlavní představený, generální matka FMA a čerstvě svatořečený salesián Artemide Zatti. Všichni hledí radostně před sebe, jak říkával Don Bosco, a dívají se na nás, a tím se také stáváme součástí tohoto krásného díla – těsta, které vyrostlo z kvasu salesiánské spirituality a preventivního systému.

Jan Kvapil
Salesiánská informační agentura ANS