https://www.youtube.com/watch?v=SKFnDJvf1hY

Prostějov

Dílo v Prostějově je založeno na několika pilířích. Kromě sídla salesiánské komunity zde salesiáni spravují několik farností. Jedním z důležitých poslání je také výchovná a pastorační služba na Cyrilometodějském gymnáziu a mezi animátory.

Kontakt

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Prostějově

Lidická 1894/1a
796 01 Prostějov

tel.: 732 656 997
sdbpv@volny.cz

IČO 736 30 977

č. účtu: 2801069891/2010

Komunita SDB

  • P. Ladislav Banďouch
  • P. Pavel Čáp – ředitel
  • P. František Kunetka
  • P. Emil Matušů
  • P. Ladislav Hubáček
  • P. Rudolf Smahel
  • P. Pavel Strejček

Výchovná a pastorační služba na gymnáziu a na ZŠ

Úzce spolupracujeme s Cyrilometodějským gymnáziem, základní školou a mateřskou školou v Prostějově (zkráceně CMG). P. Ladislav Banďouch SDB je školním kaplanem a spolu s P. Pavlem Čápem SDB vyučují Křesťanskou a etickou výchovu, doprovází studenty na kurzech, duchovních obnovách a výletech. 

cmgpv.cz

Společenství animátorů

Během let se zde vybudovala silná skupina animátorů, kteří svoji činnost realizují pod SHM Klub Prostějov

Petr Češka – předseda
petr.ceska@shmpv.cz
shmpv.cz

Farnost sv. Petra a Pavla Smržice

P. Emil Matušů – administrátor excurendo

J. F. Kubíčka 14
Smržice 798 17

farnostsmrzice.cz

faprostejov-vrahovice@ado.cz 
tel.: 603 426 049

BOHOSLUŽBY
čtvrtek 18.00
neděle 7.30
Farnost Smržice - HISTORIE

Farnost sv. Petra a Pavla

P. Pavel Čáp – administrátor

Lidická 1894/1a,
Prostějov 796 01

petrskafarnost.cz
faprostejov-spap@ado.cz
tel.: 732 656 997

Farnost sv. Bartoloměje Vrahovice

P. Emil Matušů – administrátor excurendo

Majakovského 130/3
Prostějov 6 – Vrahovice 798 11

faprostejov-vrahovice@ado.cz 
tel.: 603 426 049

Číslo účtu farnosti: 1500351389/0800 Česká spořitelna
IČO: 47 92 26 13
DIČ: CZ47922613
ID datové schránky: jrrgydc

BOHOSLUŽBY
Farní kostel sv. Bartoloměje v Prostějově – Vrahovicích
středa 18.00 (v červenci a srpnu mše sv. není)
pátek 18.00 hod. (od 16:00 v kostele adorace)
neděle 9.15 hod.
Kaple sv. Floriána v Držovicích
pondělí 18.00 hod. (v červenci a srpnu mše sv. není)

Historie

Farnost existovala už r. 1360. Roku 1639 zanikla a byla spravována z Kralic na Hané. Roku 1682 byla farnost opět obnovena.

Salesiánská komunita v Prostějově

P. Ladislav Banďouch

P. Ladislav Banďouch

P. Emil Matušů

P. Emil Matušů

P. Pavel Strejček

P. Pavel Strejček

důchodce, výpomocný duchovní ve farnosti Olomouc – Holice

P. Pavel Čáp

P. Pavel Čáp

vikář komunity, administrátor farnosti sv. Petra a Pavla v Prostějově, zodpovědný za rekonstrukci fary u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově, vyučující Křesťanskou a etickou výchovu na CMG v Prostějov

P. František Kunetka

P. František Kunetka

důchodce, emeritní profesor na TF UP v Olomouc

P. Rudolf Smahel

P. Rudolf Smahel

důchodce, emeritní učitel – docent na TF UP v Olomouci

Salesiánské dílo v Prostějově