https://www.youtube.com/watch?v=SKFnDJvf1hY

Prostějov

Dílo v Prostějově je založeno na několika pilířích. Kromě sídla salesiánské komunity zde salesiáni spravují několik farností. Jedním z důležitých poslání je také výchovná a pastorační služba na na Cyrilometodějském gymnáziu a mezi animátory.

Kontakt

Filipcovo nám. 20/4,
796 01 Prostějov

tel.: 731 600 061
sdbpv@volny.cz

Po dokončení rekonstrukčních prací se salesiánská komunita přestěhuje v roce 2019 na faru na Lidické 1894/1a v Prostějově.

Komunita SDB

  • P. Václav Altrichter
  • P. Pavel Caha
  • P. Pavel Čáp
  • P. Josef Glogar
  • P. František Kunetka
  • P. Petr Matula – ředitel
  • P. Antonín Pražan
  • P. Rudolf Smahel
  • P. Pavel Strejček

Výchovná a pastorační služba na gymnáziu a na ZŠ

Úzce spolupracujeme s Cyrilometodějským gymnáziem, základní školou a mateřskou školou v Prostějově (zkráceně CMG). P. Petr Matula SDB je školním kaplanem a spolu s P. Antonínem Pražanem SDB a P. Pavlem Čápem SDB vyučují Křesťanskou a etickou výchovu, doprovází studenty na kurzech, duchovních obnovách a výletech. Skrze kroužky a duchovní doprovázení se do aktivit školy zapojují i další dva salesiáni P. Josef Glogar a P. Pavel Caha.

cmgpv.cz

Farnost sv. Petra a Pavla

P. Pavel Čáp – administrátor

Lidická 1894/1a,
Prostějov 796 01

petrskafarnost.cz
faprostejov-spap@ado.cz
tel.: 732 656 997

Dále salesiáni působí ve farnostech Vrahovice, Smržice a vypomáhají ve farnosti Povýšení sv. Kříže.

Společenství animátorů

Během let se zde vybudovala silná skupina animátorů, kteří svoji činnost realizují pod SHM Klub Prostějov

Petr Češka – předseda
petr.ceska@shmpv.cz
shmpv.cz

Salesiánské dílo v Prostějově