Skip to main content
https://www.youtube.com/watch?v=SKFnDJvf1hY

Prostějov

Play Video

Dílo v Prostějově je založeno na několika pilířích. Kromě sídla salesiánské komunity zde salesiáni spravují několik farností. Jedním z důležitých poslání je také výchovná a pastorační služba na Cyrilometodějském gymnáziu a mezi animátory.

Kontakt

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Prostějově

Lidická 1894/1a
796 01 Prostějov
tel.: 739 657 997 (Ladislav Banďouch – ředitel)
bandouch@cmgpv.cz

IČO 736 30 977
č. účtu: 2801069891/2010

Komunita SDB

  • P. Ladislav Banďouch – ředitel
  • P. Josef Klinkovský
  • P. Oldřich Macík
  • P. František Kunetka
  • P. Ladislav Hubáček
  • P. Rudolf Smahel
  • P. Pavel Strejček

Výchovná a pastorační služba na gymnáziu a na ZŠ

Úzce spolupracujeme s Cyrilometodějským gymnáziem, základní školou a mateřskou školou v Prostějově (zkráceně CMG). P. Ladislav Banďouch SDB je školním kaplanem, vyučuje Křesťanskou a etickou výchovu, doprovází studenty na kurzech, duchovních obnovách a výletech. 

cmgpv.cz

Salesiánský klub mládeže

SKM organizuje pro děti a mládež různé sportovní akce, turnaje, výlety, podzimní, jarní a letní tábory. Dále se věnuje formaci ministrantů.

P. Ladislav Banďouch – předseda
skmprostejov@gmail.com 
www.skm.cz/prostejov

Společenství animátorů

Během let se zde vybudovala silná skupina animátorů, kteří svoji činnost realizují pod SHM Klub Prostějov

Petr Češka – předseda
petr.ceska@shmpv.cz
shmpv.cz

Farnost sv. Petra a Pavla Smržice

P. Oldřich Macík – administrátor excurendo

Zákostelí 134/14
Smržice 798 17

farnostsmrzice.cz
fasmrzice@ado.cz
tel.: 732 369 591

BOHOSLUŽBY
čtvrtek 17.30
neděle 7.30
Farnost Smržice - HISTORIE

Farnost sv. Petra a Pavla

P. Josef Klinkovský – administrátor

Lidická 1894/1a,
Prostějov 796 01

petrpavel.dpv.cz
faprostejov-spap@ado.cz
tel.: 608 629 241

Farnost sv. Bartoloměje Vrahovice

P. Oldřich Macík – administrátor excurendo

Majakovského 130/3
Prostějov 6 – Vrahovice 798 11

faprostejov-vrahovice@ado.cz 
tel.: 732 369 591

Číslo účtu farnosti: 1500351389/0800 Česká spořitelna
IČO: 47 92 26 13
DIČ: CZ47922613
ID datové schránky: jrrgydc

BOHOSLUŽBY
Farní kostel sv. Bartoloměje v Prostějově – Vrahovicích
středa 17.30 (v červenci a srpnu mše sv. není)
pátek 17.30 hod. (od 16:00 v kostele adorace)
neděle 9.15 hod.
Kaple sv. Floriána v Držovicích
pondělí 17.30 hod. (v červenci a srpnu mše sv. není)

Historie

Farnost existovala už r. 1360. Roku 1639 zanikla a byla spravována z Kralic na Hané. Roku 1682 byla farnost opět obnovena.

Salesiánská komunita v Prostějově

P. Ladislav Banďouch

P. Ladislav Banďouch

ředitel a ekonom komunity, školní kaplan na Cyrilometodějskom gymnáziu, předseda SKM Prostějov

P. Pavel Strejček

P. Pavel Strejček

důchodce, výpomocný duchovní ve farnosti Olomouc – Holice

P. Josef Klinkovský

P. Josef Klinkovský

administrátor farnosti sv. Petra a Pavla v Prostějově, administrátor farnosti Vrahovice a Smržice.

P. Ladislav Hubáček

P. Ladislav Hubáček

důchodce

P. František Kunetka

P. František Kunetka

důchodce, emeritní profesor na TF UP v Olomouc

P. Rudolf Smahel

P. Rudolf Smahel

důchodce, emeritní učitel – docent na TF UP v Olomouci

Salesiánské dílo v Prostějově