Skip to main content

Rozloučení s Františkem Kopeckým

By 28. 8. 20231 září, 2023Fotogalerie, Kongregace, Novinky, Top

„Očekávám vás všechny v nebi,“ řekl na sklonku života svým synům Jan Bosco. Ve čtvrtek 17. srpna 2023 za ním odešel náš spolubratr P. František Kopecký. V jeho působišti, v klášterním kostele v německém Benedikbeuernu, jsme se s ním rozloučili ve středu 23. srpna.

Rekviem vedl vikář německé provincie za účasti našeho provinciála Martina Hobzy, ředitele komunity a dalších spolubratří. Přítomni byli i další známí zesnulého Františka. Poté následovalo pohoštění a cesta zpět. Překvapilo nás setkání s češtinou v německém prostředí. Bylo to díky dvěma salesiánům, kteří měli původ jeden z Čech a druhý ze Slovenska.

Pavel Liškutin