Skip to main content

Děti z bulharské machaly jsou vděčné

By 15. 1. 2020Bulharsko, Novinky, Top

V prosinci se SADBA vydala navštívit dobrovolnice v Bulharsku – tento školní rok tam působí Jana Pustějovská a Markéta Venclová. V Bulharsku jsme byli krátce, ale o to intenzivnější čas to byl. Kazanlačtí otcové Petrové, u kterých jsme bydleli, se o nás velkoryse starali. Navštívili jsme jak kazanlackou, tak starozagorskou romskou čtvrt – machalu, pohráli si s dětmi v oratoři a částečně si vyzkoušeli, jaké to je být dobrovolníkem. Jana s Markétou nás uvedly do svých denních činností, představily nám děti se kterými pracují a s otcem Jiřím nás provedly stavbou kostela a školy.

Bylo velmi milé a inspirativní sledovat, jak se dobrovolnice s dětmi mají vzájemně rádi a jsou vděční za společný čas, který si užívají. V těchto okamžicích si člověk může lépe uvědomit smysl své práce a velký význam modliteb i darů, kterými dobrovolníky podporujete.

Společně jsme také vyrazili na výlet k blízkému klášteru a do kopců, kde jsme chytali bronz ze zimního sluníčka a obdivovali nádhernou bulharskou přírodu.

Závěrem našeho setkání s Janou a Markétou jsme společně s dětmi, salesiány a místními prožili mši svatou.

Během naší návštěvy jsme projednávali projekt Darujme vzdělání, který v Bulharsku podporuje vzdělávání romských dětí, se kterými salesiáni pracují. Děti například chodí k salesiánům na doučování a volnočasové aktivity nebo některá šikovná děvčata do tanečního kroužku ve městě. Mají tak možnost setkávat se s vrstevníky i mimo machalu a získávat i jiné vzory, než které mají doma, motivaci a pozitivní náhled na život.

Helena Janíková

Převzato ze SADBA.org