Střediska

Střediska a kluby mládeže představují jeden z pilířů salesiánského díla v České republice.

Především prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit chceme vychovávat mladého člověka v ovzduší osobního přístupu a přátelského prostředí a v duchu evangelních hodnot k ušlechtilému lidství a životu z víry.

Kde střediska najdete:

Základní charakteristika činností salesiánského střediska a salesiánského klubu mládeže

Salesiánská střediska a kluby mládeže zpravidla provozují následující odvětví činnosti:

- Oratoř v užším slova smyslu: pravidelný prostor pro sportovní a zábavnou činnost pro děti. Zde většinou převažuje účast chlapců.

- Zájmové kroužky: skupiny zaměřené na zájmovou výuku v oblasti hudby, jazyků, ručních prací nebo sportu; vedle naučení dovedností je cílem kroužků také vytvoření vztahů ve skupině a vztahů k oboru zájmu. Účastní se většinou děti, chlapci a dívky.

- Kluby: forma práce, která chce poskytnout dospívající mládeži prostor k vzájemnému setkávání a zábavě a případně nabídnout alternativu k nabídkám komerční zábavy apod.

- Katechetické, formační a spirituálně zaměřené skupiny: skupiny různého věku a zaměření, převážně mládež do 20 let. Pro tyto skupiny je charakteristické jejich vědomé náboženské zaměření.

- Jednorázové akce: divadelní představení, koncerty, diskotéky, sportovní a jiné soutěže apod. otevřené i pro širší veřejnost. Jejich cílem je rozšířit naše působení na co nejširší okruh lidí, prezentovat salesiánské dílo na veřejnosti a oslovit další mladé lidi nabídkou našich aktivit.

- Víkendové a prázdninové akce pro výše uvedené skupiny a pro další zájemce nabízejí možnost zážitku (křesťanského) společenství.

Ideové principy fungování salesiánského střediska mládeže a další podrobnosti o fungování středisek najdete ve Výchovně pastoračním projektu Salesiánské provincie Praha.