Prázdninové akce

Prázdninové pobyty pro věřící mládež označované jako "chaloupky" mají u nás dlouhou tradici.
Pojem "chaloupky" označuje křesťanské prázdninové pobytové akce pro menší počet účastníků (do 20 chlapců nebo dívek) pořádané v salesiánském duchu, které se začaly rozvíjet v době útlaku církve státem. 

Po změně společenských poměrů je mezi věřící mládeží v České republice několik stovek chlapců a dívek, které se chtějí účastnit letních prázdninových táborů pořádaných salesiány.
Důvody k oblibě "chaloupek" jsou různé. Vedle určité tradice je to zajímavý program, táborové hry, duchovní program apod. 

Významným pojmem, který je s chaloupkami neoddělitelně spojen jsou témátka. Ta mají pomoci vedoucímu tábora zprostředkovat účastníkům téma ze života, které vychází z nějakého příběhu. Témátka pro svět chaloupek objevil dnešní pražský pomocní biskup Karel Herbst - Kája. Seznamte se s některými Kájovými témátky.


Podrobné informace o chaloupkách, které pořádají jednotlivá střediska najdete na jejich stránkách.

Podrobnosti o vzniku chaloupek najdete například v knize P. Jaroslava Vracovského Chaloupky, vydalo nakladatelství Portál v roce 2002