Skip to main content
Pozdrav č. 667

JEDINÝM OPRAVDOVÝM PROJEVEM PŘEVAHY… JE LASKAVOST!

Dobré ráno, drazí přátelé.

Posílám vám pozdrav z Říma, kam už jsem se vrátil po návštěvě nádherných středoamerických zemí. Mám za sebou úžasné dny krásných setkání a Života.

Při zpáteční cestě jsem četl větu, kterou s vámi dnes sdílím a která mě mimo jiné přivedla k zamyšlení nad tím, co jsem v posledních týdnech prožil mezi mladými. OPRAVDU NEMÁM SLOV nad tím, jak ohromnou SILOU JE LASKAVOST.

Na obrázku si můžete přečíst překrásný citát Ludwiga van Beethovena: „JEDINÝM PROJEVEM PŘEVAHY, KTERÝ ZNÁM, JE LASKAVOST.“ A po tomto prohlášení mi na mysl přichází tvrdá realita mnohých situací a různých ideí, ale STÁLE SE DRŽÍM TÉTO UTOPIE, která jistě utopií není, PROTOŽE KDYŽ Z LASKAVOSTI UČINÍME NÁŠ ŽIVOTNÍ STYL, STANE SE SKUTEČNOSTÍ.

Co tím chci říct? Mluvím o tvrdé realitě, protože v našem světě lidé často žijí v konfliktech a někdy až surové agresi, jsou plní chladné lhostejnosti vůči druhým. Je to realita. ALE EXISTUJE TAKÉ MNOHO LIDÍ, KTEŘÍ MAJÍ, nebo troufám si říci MÁME LASKAVOST JAKO ŽIVOTNÍ STYL. Laskavost nás naplňuje a dělá z nás šťastné lidi. Naplní naše srdce a dá smysl našemu životu. Je vyjádřením toho nejkrásnějšího, co v sobě máme jako lidské bytosti a jako Boží děti.

Proto, milí přátelé, opakuji Beethovenova slova a přeji nám, ať jsme V PŘEVAZE SKRZE LASKAVOST.

Buďte moc šťastní! Přeji vám to z celého srdce.

S láskou Ángel, hlavní představený.