Skip to main content

Podpořte salesiány pomáhající mladým na Ukrajině

By 1. 3. 202212 května, 2022Misie, Novinky, Pozvánky, Top

V současné realitě, kterou Ukrajina zažívá, dělají salesiáni přítomní v zemi pro mladé a potřebné obyvatelstvo vše, co je v jejich silách, popisují situaci, kterou vidí na vlastní oči, odevzdávají své modlitby Bohu a žádají o solidaritu a pomoc ze strany mezinárodního společenství.

(Lvov – 26. února 2022)

„Situace je bohužel nadále tragická. Připravujeme se na ještě těžší časy. Nevíme, jak dlouho bude tato válka pokračovat a musíme být připraveni i na dlouhou dobu,“ vzkazuje don Mykhayl Chaban, představený salesiánské řeckokatolické vizitatorie na Ukrajině a pokračuje: „Drazí bratři… Mezi vojáky, ale také mezi civilisty je mnoho obětí. Celý svět čeká na okamžité rozhodnutí zastavit agresora. Napříč ukrajinou je nebezpečí bombardování. Naše hlavní město Kyjev velmi trpí, stejně jako oblasti sousedící s Ruskem. Lidé utíkají ze svých domovů.“

Salesiáni jsou přítomni v několika velkých městech země – Kyjev, Lvov, Žytomyr, Dněpr, Oděsa, Korostyšiv, Peremyšljany, Bibrka – zůstávají do poslední chvíle nablízku obyvatelům a snaží se být těmi, kdo dávají naději zklamaným obyvatelům.

Na čem salesiáni již pracují a pro co hledají podporu

  • zřízení přístřešku, který by chránil alespoň děti a mládež státních škol a také všechny lidi, kteří budou v nouzi
  • jídlo a přístřeší pro osoby, které budou přijaty (jídlo, postele, matrace, přikrývky atd.)

V současné době salesiáni již ve svých azylových domech vítají asi sto nezletilých, upřednostňují děti z dětských domovů a další stovky by měly být ubytovány ve Lvově s příchodem prvních uprchlíků z východu země.

„Drazí bratři, žádám vás především, abyste se modlili za Ukrajinu, a také byli vstřícní, pokud uprchlíci dorazí do vaší země. Děkuji vám za veškerou vaši pomoc a podporu,“ uzavírá don Chaban.

Modlitba pro těžké časy

(Řím – 28. února 2022)

Také sestry salesiánky jsou přítomny na Ukrajině, aby pomohly dětem a mladým, které jim Pán svěřil. Sestry z komunity ve Lvově vzkazují, že se mají dobře a že jejich domov je otevřený, aby přivítal lidi prchající před útoky, zejména matky s malými dětmi. Když jsou v krytu, modlí se s lidmi růženec: „To je naše zbraň! V modlitbě děkujeme těm, kteří dávají své životy, aby nás bránili a děkujeme Bohu, který nám dal další den života.“ Komunity v Kyjevě a v Oděse jsou také solidární s obyvatelstvem ve vzájemné pomoci a v povzbuzení.

Generální matka sester salesiánek Chiara Cazzuola zdůraznila: „V tuto chvíli se mi zdá důležité podpořit naše sestry a obyvatelstvo některými konkrétními iniciativami: společnými modlitbami růžence s jasným úmyslem požádat o dar míru; osobní a komunitní závazek žít v postoji míru a shovívavosti, vzájemné tolerance a přijetí. Když Don Bosco složil modlitbu ‚Maria, Panno mocná’, nazval ji ‚modlitbou pro těžké časy’. Věrni jeho inspiraci můžeme s vírou vzývat ‚mocnou‘ Mariinu přímluvu, aby Bůh osvobodil lidstvo od nebezpečí válek všude tam, kde hoří ohně, a pomohl nám vážit si a stavět na neocenitelném daru pokoje.“

Salesiánská informační agentura ANS