Skip to main content
https://www.youtube.com/watch?v=u5hfVJo7OXo

Poslání salesiánské komunity se naplňuje v činnosti střediska mládeže a farnosti.

Kontakt

Revoluční 151/98,
312 00 Plzeň

tel.: 377 266 953
www.sdbplzen.cz
sdbplzen@sdbplzen.cz

 

Komunita SDB

  • Jan Pomikálek
  • P. Pavel Lepařík
  • P. Martin Poláček
  • Jakub Honěk
  • P. Evžen Rakovský
  • P. Michal Kaplánek – ředitel

Středisko mládeže

Balón (otevřený klub pro děti od 8 do 15 let), Vzducholoď (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 13 až 22 let včetně streetworku), zájmová činnost (zájmové kroužky pro všechny věkové kategorie), Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (práce s celou rodinou, terapeutické přístupy, poradenství, doprovázení pěstounských rodin), doučování (bezplatné doučování), příměstské a pobytové tábory, pravidelné akce pro děti i dospělé.

Mgr. Martin Bohata – ředitel
sdbplzen@sdbplzen.cz

Farnost

Pestré společenství všech generací s pravidelným rytmem bohoslužeb a dalších aktivit. Oddělená bohoslužba slova pro rodiny s dětmi při nedělní bohoslužbě. Několik společenství, biblická hodina, přípravy ke svátostem a vnímavost pro sociálně slabé patří k standardům farního života.

P. Evžen Rakovský – moderátor farnosti
farnostlobzy@sdbplzen.cz

Salesiánské dílo v Plzni