Skip to main content

Donu Boskovi velmi záleželo na tom, aby se dílo rozšířilo do celého světa.

První salesiánská misijní výprava se vydala v roce 1875 do Argentiny. Od té doby se salesiáni vydávají do různých zemí světa, kde pomáhají zvláště mladým lidem na cestě k dobrému a šťastnému životu. České salesiánské provincii byla především svěřena péče o Bulharsko. Tam působí komunita českých salesiánů ve dvou městech: v Kazanlaku a ve Staré Zagoře. Další salesiáni – ale také mladí dobrovolníci – se zapojují v salesiánském díle na různých kontinentech.

Misijní aktivity má v české salesiánské provincii na starosti Salesiánská asociace Dona Boska – SADBA.

Kdo chceš hýbat světem, hni nejdříve sám sebou!

Sokrates

Vysílání dobrovolníků

Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA) připravuje a vysílá mladé lidi do salesiánských středisek po celém světě. Kluci a holky z České republiky tak mohou jeden rok svého života strávit například v Indii, v Keni, v Kongu, v Angole, v Ekvádoru nebo v Bulharsku. Pomáhají tam ve školách, v oratořích a v dětských domovech.

www.adopcenablizko.cz

Misie v Bulharsku

První čeští salesiáni přišli do Bulharska v roce 1994, nejprve do Kazanlaku, kde působili ve farnosti a pomáhali potřebným rodinám. V roce 2008 vzniklo další dílo ve Staré Zagoře, jehož hlavním posláním je pomoc romské menšině. Dnes je v Bulharsku celkem 6 salesiánských misionářů ve dvou komunitách.

Pořádají kroužky, doučování, víkendovky a tábory pro děti, ubytovávají chudé kluky, aby mohli chodit do školy, vedou animátorské kurzy pro mládež z celého Bulharska a ve Staré Zagoře staví kostel a školu – nové centrum, které poskytne zázemí pro práci s chudými Romy a Bulhary.

 www.sdb.cz/bulharsko

Misionáři ve světě

Kromě Bulharska působí ve světě tři čeští salesiánští misionáři:

  • P. Jaroslav Vracovský – Mongolsko www.dbmongolia.org
  • František Radecki – Zambie
  • P. Václav Koupil – Kolumbie

ŠLI AŽ ZA HRANICE – Sborník zemřelých českých salesiánů misionářů, emigrantů a misionářek FMA.

MEDOVÝ ROK – Internetová stránka přibližující život a dílo českého salesiána Jana Meda (1916-2011), který působil jako misionář v Indii.

Misijní osvěta

Salesiáni pracují na tom, aby se česká veřejnost dozvídala o životě lidí v rozvojových zemích. Bývalí misijní dobrovolníci pořádají besedy o svém působení v zahraničí. Každý rok na jaře probíhá také osvětový program „Dnes jím jako“. Žáci s učiteli společně plní úkoly v pracovních listech, hrají hry, vaří a poznávají rozvojovou zemi, na kterou je daný ročník zaměřený.

www.dnesjimjako.cz

www.sadba.org/projekty