Skip to main content

Nejlepší školou života je odpovědnost za druhé. Proto v salesiánském díle pomáhají mladí dobrovolníci, kterým se říká “animátoři.”

Salesiáni pro ně pořádají vzdělávací a zážitkové kurzy, kde animátoři čerpají motivaci i potřebné znalosti ke své práci.

Chceš udělat něco velkého?
Vychovávej mládež!

Don Bosco

Salesiánská škola animátorů

Mladí lidé, kteří chtějí v salesiánském díle pomáhat, se připravují na kurzech Salesiánské školy animátorů. Během dvou let se na víkendových setkáních seznamují s pedagogikou, psychologií a dalšími obory, které souvisejí s rolí salesiánského animátora. Kurzy se zaměřují na praxi: jde o to, aby animátor dobře uměl pracovat s dětmi, které jsou mu svěřeny, a sám aby se v roli animátora našel. Salesiánská škola animátorů probíhá zvlášť pro české a moravské animátory.

www.animatori.sdb.cz