Artemide Zatti

Narodil se 12. října 1880 v italském Borettu (kraj Emiliana) ve velmi chudé rodině.

Již od 9 let si vydělával na živobytí jako nádeník. Chudoba vyhnala v roce 1897 jeho rodinu do Argentiny. Usadili se v Bahia Blanca, kde se Artemide seznámil se salesiány, k nimž také brzy vstoupil. V domě v Bernalu při službě spolubratrovi s tuberkulózou sám o­nemocněl. S důvěrou v Marii Pomocnici se uzdravil a slíbil, že celý svůj život věnuje službě nemocným. Po smrti P. Garroneho převzal zodpovědnost za celou nemocnici, přičemž se nepřestal osobně starat o nemocné v domě i mimo dům.

V roce 1913 byla jeho zásluhou vybudována nová nemocnice, kterou však musel v roce 1941 sám zbořit, aby se uvolnilo místo pro výstavbu biskupství nově vznikající diecéze ve Viedmě. V roce 1950 utrpěl úraz a o několik měsíců později se u něj projevily příznaky rakoviny.

Zemřel 15. března 1951 a jeho tělo odpočívá v salesiánské kapli ve Viedmě.

Jan Pavel II. ho 14. dubna 2002 prohlásil za blahoslaveného.

Stáhněte si podrobnější životopis.