Alois Orione

Narodil se v Pontecurone v Itálii 23. června 1872.

Byl žákem sv. Jana Boska, kterého vždy obdivoval a napodoboval jako vzor apoštolské svatosti. Když byl ještě v semináři v Tortoně, začal se věnovat apoštolátu mezi mládeží. Poté, co byl vysvěcen na kněze, nadále dával své síly k ulehčení všech druhů tělesné i morální bídy s cílem šířit v lidu lásku ke Kristu a dávat pocítit její přítomnost v církvi, v papeži a v biskupech.
Dal počátek četným dílům lásky v mnoha zemích, zvláště v Itálii a v Latinské Americe, založil různé kongregace.

Po životě naplněném námahou a utrpením zemřel v Sanremu v Itálii 12. března 1940.

Jan Pavel II. ho 26. října 1980 zapsal do seznamu blahoslavených.

Svatořečen byl 16. května 2004.