Skip to main content

Velikonoční přání salesiánské rodině

Milí přátelé,

Filip Mareš bude mít za pár týdnů (1. 5. 2023) kněžské svěcení. Proto jsme ho požádali, aby nám všem řekl nějakou myšlenku, která je pro něj důležitá v souvislosti s Velikonocemi.
Více o Filipovi i pozvánku na kněžské svěcení najdete zde: https://www.sdb.cz/sveceni/
Požehnané Velikonoce

Vaši salesiáni