Skip to main content

Milí přátelé díla sv. Dona Boska a salesiánů,

srdečně vás zdravíme ze Staré Zagory a z Kazanlaku.

Chtěli bychom se společně s Vámi ohlédnout za tím, co se v posledním roce událo. Stavba školy, střediska mládeže a kostela ve Staré Zagoře pokračuje! V letošním roce jsme dokončili budovu komunity, kam jsme také přesunuli všechny aktivity naší nadace Don Bosko Bulgaria. V budově školy jsme ve třech patrech položili novou podlahu a instalovali podlahové topení. V kostele se pracovalo na interiéru a vnitřních omítkách, dokončili jsme kopuli a instalovali venkovní okna. Polovina areálu je již oplocená a ze strany komunitního domu máme hotové chodníky. V příštím roce se chceme soustředit hlavně na budovu školy. Věříme, že vzdělání je cesta z chudoby, a tak je pro nás dokončení školy prioritou. Během roku proběhlo několik brigád, kterých se zúčastnili bulharští skauti, děti z romské čtvrti, skautky z  Francie a  dojelo i několik skupin brigádníků z  České republiky.

František Jeleček v aktuálním rozhovoru popisuje salesiánské misijní dílo v Bulharsku.

Z našich studentů nám udělal velikou radost Vesko, který u nás žije od 7. třídy. Letos úspěšně maturoval, byl přijat na vysokou školu a v lednu zakončí první semestr. Teodosi pokračuje v 10. třídě a od září ho doplnili chlapci Angel a Pančo, kteří nastoupili do 7. a 6. třídy.

Přes léto proběhlo 7 táborů. Mezi nimi akce „Chamala za machala“ – příměstský tábor pro děti z romské čtvrti Lozenec, puťák po Staré Planině, tábory pro bulharské a romské kluky a holky a pracovní chaloupka.

Nadace Don Bosko Bulgaria se soustředila převážně na přípravu dětí do školy, online vyučování a doučování. Pro hodně dětí bylo vyučování online problematické, protože doma nemají počítač ani připojení k internetu. Když nebylo možné setkávání uvnitř a ve velkých skupinách, začali jsme za dětmi a do rodin docházet přímo do romské čtvrti.

Na začátku roku jsme se byli podívat do města Rakovski, jak se vyrábějí mýdla, a nyní již funguje náš malý mýdlový ateliér, kde děti vyrábějí mýdlové dárečky.

Víkendové akce probíhaly podle toho, jak to zrovna dovolovala pandemická opatření. Některé jsme museli různě přesunovat anebo nakonec uskutečnit online. O to víc si vážíme každé akce, která mohla proběhnout.

Otec Donbor se po sedmi letech vrátil zpět do Indie, za jeho službu mu děkujeme. Kvůli této změně se salesiáni z Kazanlaku přestěhují do Staré Zagory, aby se vše okolo střediska a stavby stíhalo. V Kazanlaku budou nadále probíhat víkendové akce, turnaje, ubytování hostů apod.

Náš zakladatel sv. Jan Bosco často se svými kluky snil o tom, co bude. V počátcích Don Bosco musel svoji oratoř mnohokrát stěhovat, až nakonec skončil v pronajaté kůlně pana Pinardiho. A klukům tenkrát řekl: „Moji milí hoši, máme oratoř! Budeme mít kostel, školu a hřiště, kde se budete moci podle chuti vydovádět.“ A tak bychom vás chtěli do jednoho našeho snu také pozvat. Rádi bychom v příštím roce zprovoznili alespoň jedno patro ve škole a v roce 2023 otevřeli první třídu a vybudovali hřiště. Teď se to zdá nemožné, je to spousta práce, bude potřeba hodně financí, ale doufáme, že se tento sen společně s Vámi podaří uskutečnit.

Závěrem bychom Vám chtěli za nás salesiány a za všechny děti a mládež, o kterou se staráme, poděkovat. Protože to všechno, co děláme, je možné jen díky Vám! Díky Vaší podpoře, pomoci a modlitbám. Díky! Jsme vděční za vše, co pro nás děláte a chceme Vás ubezpečit, že se za Vás všechny a za Vaše rodiny stále modlíme. Každého 26. dne v měsíci sloužíme mši svatou za dobrodince.

Vaši Salesiáni Dona Boska v Bulharsku
František Jeleček
Převzato z lednového Bulharského zpravodaje