Skip to main content

Vikář je především nejbližší spolupracovník provinciála

Začátkem školního roku dochází každoročně v salesiánské provincii k personálním změnám. Jednou z těch letošních je i změna na pozici vikáře, který je zároveň i delegátem pro pastoraci. Děkujeme za službu dosavadnímu vikáři Vojtovi Sivkovi a za jeho nasazení pro pastoraci. Poprosili jsme Marka Sklenáře, který po Vojtovi funkce přebírá, aby nám řekl více o tom, co je jejich náplní.

Marku, pozice vikář může mnohým znít trochu archaicky. Co vlastně vikář salesiánské provincie dělá?

Vikář je v první řadě nejbližší spolupracovník provinciála, hlavního zodpovědného za salesiány v České republice. Úkolem vikáře je zastupovat provinciála tam, kde je potřeba. V gesci vikáře je také to, že pečuje o základní chod organizací, které salesiánská provincie zřizuje.

Co ty považuješ za svůj hlavní úkol v roli vikáře?

Náplň mojí práce se bude odvíjet podle toho, co mi bude chtít provinciál svěřit. Mimo jiné vím, že mezi to bude patřit příprava formačních programů a setkání pro ředitele komunit. Funkce vikáře je u nás dlouhodobě spojena s pozicí delegáta pro pastoraci, která s sebou přináší také velkou řadu úkolů. Abych řekl pravdu, nemáme přesně nadefinováno, co budu dělat z pozice vikáře a co z pozice delegáta pro pastoraci.

P. Marek Sklenář pochází z Prahy. V roce 1993 nastoupil do noviciátu k salesiánům, studoval na Teologické fakultě v Českých Budějovicích, v roce 1999 složil věčné sliby a o tři roky později přijal kněžské svěcení. Dlouhodobě je spojen především se salesiánským dílem v Plzni, kde byl nejdříve na dvouleté asistenci (salesiánské praxi) a v letech 2002 až 2007 byl ředitelem střediska mládeže. Poté odešel do Prahy, kde zastával funkce vikáře a delegáta pro pastoraci a v roce 2016 se opět vrátil do Plzně, kde byl až do současnosti ředitelem komunity.

Ty tedy budeš zastávat i pozici delegáta pro pastoraci. Co je její náplní?

Delegát pro pastoraci vystupuje v pozici zástupce zřizovatele vůči našim střediskům mládeže, klubům a podobně. Podporuje řízení farností, které jsou svěřené salesiánům. Je to především komunikace, podpora a zajišťování potřebného pro odpovědné v těchto institucích. Dále do gesce delegáta pro pastoraci spadají další programy, ať už je to kurz salesiánských animátorů nebo mládežnická setkání na provinciální úrovni (například celostátní setkání salesiánských animátorů nebo setkání ministrantů). Na tom hodně spolupracuji s Petrem Boštíkem, který je delegátem pro formaci, je to hodně na pomezí pastorace a formace a zajišťuje to z velké části on.

Marek sklenář (uprostřed) krájí dort k výročí 30 let od založení salesiánského díla v Plzni, kde byl ředitelem komunity.

Kam vedou tvé první kroky v nové funkci?

Úplně nové funkce to pro mě nejsou, protože už jsem je v minulosti dělal. Od roku 2008 jsem pět let dělal vikáře a delegáta pro pastoraci a pak jsem ještě dva roky dělal jenom delegáta pro pastoraci. Teď na začátku se snažím navštívit všechny naše komunity, všechna místa, abych viděl, čím aktuálně žijí a trošku je poznal.

Čeká provincii větší změna s příchodem nového vikáře a delegáta pro pastoraci?

Doufám, že to nebude velká změna. Já jsem vděčný Vojtovi Sivkovi za to, co dělal a jak to dělal. Budu se snažit se svými schopnostmi na to navazovat a pokračovat v tom.

Marku, přejeme ti hodně sil. Díky.

Jan Kvapil