Skip to main content

Skončila vizitace oblastního rádce Tadeusze Rozmuse

By 17. 10. 2019Novinky, Top

Půldruhého měsíce probíhala tzv. mimořádná vizitace zástupce hlavního představeného pro oblast střední a severní Evropy dona Tadeusze Rozmuse v České republice. Tadeusz Rozmus navštívil především všechny salesiánské komunity, rozmlouval se všemi salesiány, ale také se zaměstnanci našich farností a středisek mládeže, promluvil s některými biskupy, diecézními kněžími a také třeba starosty některých obcí, s nimiž salesiáni úzce spolupracují.

Vizitaci ukončil regionální rádce při shromáždění většiny českých a moravských spolubratří v Brně-Žabovřeskách dne 16. října 2019.

Z vizitace vyplynulo především jedno velké poděkování českým salesiánům za jejich práci pro mládež, „lidové vrstvy“, za podíl na pastoraci okrajových skupin obyvatel (Romů, vězeňskou službu), za spolupráci s diecézemi i za vytrvalou formaci laiků pro salesiánské charisma. Z vizitace vzešla také řada výzev a rozvojových témat, které budou pro dalších pár let inspirací pro salesiány v ČR.

Na závěr vizitace bylo také oznámeno, že stávající provinciál salesiánů P. Petr Vaculík bude ve své funkci končit a v příštím roce (kolem Velikonoc) převezme jeho službu nový provinciál.

Zdeněk Jančařík