Skip to main content

Školu a modlitbu virus neporazil

Z Jeruzaléma se hlásí salesián Vlastík Vajďák, který tam tráví druhý rok svých studií.

Jak budete letos trávit Velikonoce – v karanténě, nebo můžete chodit aspoň po Jeruzalémě?

Letošní Velikonoce trávíme v podzemí. Máme ve sklepě jeden větší sál, kde se scházíme na modlitbách a zde prožijeme i Velikonoce. Náboženská shromáždění v kostelech, mešitách a synagogách jsou aktuálně zakázána. Snažíme se všechna zdejší nařízení dodržovat a do kostela nechodíme.

Nemáš poblíž domu nějaký chrám (Boží hrob?), který by ti byl dostupný?

Dnes ráno (na Zelený čtvrtek 9. dubna) skončil úplný zákaz vycházení a vracíme se do stavu před ním, to znamená, že se můžeme pohybovat maximálně ve vzdálenosti 100 metrů od místa bydliště. V takové vzdálenosti žádný chrám kromě našeho kostela nemám. Ale ten je stejně jako Chrám Božího hrobu a ostatní kostely zavřený. Je to zvláštní pocit, že všechna svatá místa jsou, co by kamenem dohodil, ale už tři týdny nemohu jít za bránu našeho domu. Jediné, co mne v souvislosti s chrámem otevřeným poblíž napadá, jsou slova svatého Pavla: „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?“ – ale to by asi bylo na úplně jinou debatu.

Jak reagují na koronavirus Židé? A nosíte také roušky?

Teď se to tu bere celkem seriózně, ale ze začátku to tak úplně nebylo. Některé oblasti jsou úplně uzavřené, Jeruzalém (hebrejská část) je rozdělena do sedmi zón, mezi nimi je pohyb zakázán. Při zavádění těchto restrikcí bylo v některých čtvrtích rušno, protože ne všechny náboženské komunity nařízení respektovaly a vyskytly se i případy, kdy došlo ke střetům s policií. To ale velmi rychle přešlo a ulice se vyprázdnily. Vznikají tady „koronahotely“, jsou to prázdné ubytovny, kam se shromažďují lidé s lehkým průběhem nemoci.  Podle místního tisku jsou některé tyto koronahotely jediné místo v Jeruzalémě, kde si můžete zajít do restaurace nebo do baru. Tyto informace se mi nepodařilo ověřit, nejbližší koronahotel je sice blízko, ale  je pořád  dál než povolených 100 metrů. Roušky nenosíme, jsme už tři týdny zavření (můžeme jen na zahradu a na střechu), pouze jediný člověk chodí ven nakupovat potraviny.

Pokračuje vůbec škola?

No nevím, co by se muselo stát, aby zrušili školu. Jedeme pořád, akorát online.

A co prázdniny, uvidíme se?

Prázdniny jsou pro mne zatím velká neznámá.  Měl jsem být mimo ČR, ale to zřejmě nevyjde, tak doufám, že se aspoň na část léta podívám do vlasti, situace je však stále ve vývinu, takže nevím.

Máš teď nějaký zvláštní zážitek nebo poznatek z Jeruzaléma, který bys nám chtěl sdělit?

Z okna mého pokoje je vidět na velké nádvoří vedlejšího domu. Jeho židovští obyvatelé nemohou již nějakou dobu chodit do synagogy, ale přesto se společně modlí.  Dvakrát denně vyjde na dvůr rabín a vede modlitby nebo čte ze svitků Tóry. Ostatní se k němu přidávají na balkonech, v otevřených oknech anebo přes zábradlí. Zdá se mi, že školu a modlitby koronavirus zatím neporazil.

Zdeněk Jančařík