Sborník ke stopadesátinám Ignáce Stuchlého

By 12. 3. 2019 Top

Volně ke stažení je na salesiánských webových stránkách sborník z velehradského semináře (3.–6. června 2018) Ignác Stuchlý – první český salesián.

Co v něm najdete:

  • přehledný životopis zakladatele českých salesiánů psaný z hlediska rozvoje salesiánského díla od začátků po dnešek (Zelinka)
  • duchovní profil zakladatele (Cameroni)
  • shrnutí spisu předloženého k blahořečení (Zanet)
  • vynikající studii posttotalitní mentality v církvi (Lachmanová)
  • historický přehled pronásledování salesiánů v letech 1948–1989 (Vlček)
  • rozhovor s postulátorem kanonizačních procesů Cameronim (Jančařík)

V textu je řada nových, dosud nepublikovaných informací o salesiánském díle, ale také o církvi v českých zemích. Zvláště bych upozornil na mimořádně cenné přepisy dopisů Ignáce Stuchlého salesiánským chovancům a studentům, na podnětnou psychologicko-sociologickou studii posttotalitního chování duchovních osob od Kateřiny Lachmanové a podrobný přehled persekuce, ale také pokusů o přežití v těžkých totalitních časech od Vojtěcha Vlčka. Sborník je první letošní připomínkou oslav 150. let od narození otce Ignáce Stuchlého.

Zdeněk Jančařík

Otevřít sborník