Skip to main content

Předání služby provinciála

By 12. 5. 2020Novinky, Top
25. května na slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů při mši svaté P. Petr Vaculík předá službu provinciála P. Martinu Hobzovi.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se uskuteční plánované setkání provincie a předání služby provinciála v omezené podobě. Přítomna bude místní komunita, členové provinciální rady a zástupci salesiánské rodiny. Slavnostní mše svatá v kostele sv. Terezie v Praze-Kobylisích bude zahájena v 10 hodin. Prosíme Vás o modlitbu a duchovní přítomnost v tomto okamžiku, který je pro naši provincii velice důležitý.

Salesiáni

Fotografie Jana Havlová, Člověk a Víra