Předání služby provinciála

By 12. 5. 2020 Novinky, Top
25. května na slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů při mši svaté P. Petr Vaculík předá službu provinciála P. Martinu Hobzovi.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se uskuteční plánované setkání provincie a předání služby provinciála v omezené podobě. Přítomna bude místní komunita, členové provinciální rady a zástupci salesiánské rodiny. Slavnostní mše svatá v kostele sv. Terezie v Praze-Kobylisích bude zahájena v 10 hodin. Prosíme Vás o modlitbu a duchovní přítomnost v tomto okamžiku, který je pro naši provincii velice důležitý.

Salesiáni

Fotografie Jana Havlová, Člověk a Víra