Skip to main content

„Pokapitulní úvahy“ – hlavní představený dal kongregaci mapu na následující šestiletí

By 18. 8. 202020 srpna, 2020Novinky, Top
Hlavní představený don Ángel F. Artime zveřejnil dokument, který je oficiální reflexí 28. generální kapituly, a to v neděli 16. srpna při příležitosti 205. narozenin Dona Boska. Je nazvaný „Pokapitulní úvahy“ namísto „Kapitulní dokument“, jak bylo zvykem, protože generální kapitula tento dokument neschválila. 28. generální kapitula namísto toho požádala hlavního představeného a jeho radu, aby přivedli ke šťastnému konci práci započatou kapitulou. Nicméně účel těchto Pokapitulních úvah je stejný: provázet život salesiánské kongregace následujícím šestiletím od 28. generální kapituly do příští kapituly v roce 2016. Dokument najdete na stránkách SDB.org v šesti jazykových verzích. (IT, EN, ES, FR, PT, PL)

Otče Ángeli, můžete nám popsat tento dokument, odkud se vzal a jakou má hodnotu pro kongregaci?

Tento text byl vytvořen proto, aby nastavil směr pro další práci podle 28. generální kapituly, která trvala čtyři týdny namísto plánovaných sedmi. Vytvořili jsme ho společně jako hlavní rada i já sám osobně, prostřednictvím promýšlení, modlitby a rozlišování.

Součástí souborů úvah nazvaných Pokapitulní úvahy je Programový dopis pro šestiletí. Tento dopis, nebo návrh, nabízí úvahy vyplývající z 28. generální kapituly, ovoce kapituly samotné a shrnutí cesty, kterou prošla naše kongregace za posledních šest let. Je to obecná reflexe, kterou nabízím kongregaci a která v první ředě přijímá ducha a velkou část obsahu dopisu, který Svatý otec papež František adresoval 28. generální kapitule; obsahuje také prvky, které jsem považoval za zásadní, které již byly nalezeny v reflexi provedené shromážděním kapituly po jejích prvních dvou částech; a nakonec obsahuje i reflexi třetí části kapituly, kterou jsme vypracovali v hlavní radě.

V právním smyslu mají dokumenty schválené generální kapitulou jedinečnou a mimořádnou hodnotu. Tento text však přesně odpovídá usnesení kapituly, která pověřila hlavní radu úkolem poskytnout veškeré prvky pro vedení kongregace v následujícím šestiletém období.

Zde je tedy to, co nabízíme: několik návrhů pro vzdělávací, pastorační a charismatickou práci až do 29. generální kapituly.

Kromě toho jako součást Pokapitulních úvah najdete celý dopis Svatého otce, který jistě pronikne do srdce každého salesiána; některé konkrétní úvahy přednesené na kapitule nebo v hlavní radě; usnesení přijatá včas, aby byla schválena před předčasným ukončením kapituly; a tradiční přílohy s různými dopisy a projevy.

Jaké pokyny jsou obsažené ve vašem programovém dopise?

Programový dopis uvádí osm návrhů, všechny důležité a velmi významné, které jsou základními kameny návrhu adresovaného celé kongregaci. Každá provincie však bude muset umět identifikovat ty pokyny, na které se musí nejvíce zaměřit v závislosti na její konkrétní situaci, na výsledcích dosažených v určitých oblastech, nebo naopak s ohledem na nejnaléhavější výzvy v tomto kontextu.

Mezi těmi pokyny, které za žádných okolností nelze odložit stranou, bych rád zdůraznil: péči o naši charismatickou identitu (1); formace dnešního salesiána pastýře (4), aby odpovídal salesiánsky a prorocky na danou situaci; emoční a účinná přítomnost mladým lidem (3), zejména těm nejchudším (5); aniž bychom zapomněli na závazek evangelizace a výchovy k víře (2), což je dnes více než kdy jindy celosvětovou potřebou.

Jaké je poselství, které byste chtěl vy a hlavní rada předat tuto neděli 16. srpna?

Není to náhoda, že jsme text představili na den Dona Boska: znamená to, že si vzpomínáme na mladého chlapce, pro kterého měl Bůh zvláštní zalíbení a který přijal jeho poslání. Stanovy nám připomínají, že kongregace nevzešla z lidského počinu, ale z inspirace Duchem svatým. Předáním tohoto dokumentu 16. srpna chceme odevzdat život a realitu dnešní kongregace pod neutuchající Boží požehnání tomuto projektu, ke kterému nás Otec a učitel mladých povolal.

Kdy a jak bude dokument vydán?

16. srpna bude dokument šířen v šesti jazycích nejvíce používaných v kongregaci. Poté bude na jednotlivých provinciích, aby ho přeložili do místních jazyků.

Navíc, vzhledem k tomu, že jsem se v tomto šestiletém období zavázal vést duchovní obnovy pro všechny provinciály a jejich rady po celém světě (jakmile to bude možné), mohu vám říct, že využiji ve svých úvahách mnoho prvků z tohoto návrhu. Bude to způsob, jak přiblížit tuto vizi kongregace asi 900 salesiánům přímo zapojeným do rolí v animaci a vedení.

Salesiánská informační agentura ANS