Skip to main content

Plakát k Heslu hlavního představeného na rok 2020

By 15. 11. 201916 listopadu, 2019Novinky, Top

15. listopadu byl vydán plakát s Heslem hlavního představeného SDB na rok 2020, který rozvíjí motto: „Buď vůle tvá, jako v nebi tak i na zemi (Matouš 6,10) – DOBŘÍ KŘESŤANÉ A POCTIVÍ OBČANÉ“. Plakát graficky zpřítomňuje ducha salesiánského zakladatele, který se šíří dodnes.

Poblíž velké turínské tržnice Porta Palazzo sedávali na schodech mladí lidé, aby si tam nezávazně povídali, smáli se a něco si dali k snědku. Don Bosco tam za nimi chodíval. Vycházel „ven“, tam, kde se prostě scházeli. Nedělal jim tam kázání, prostě byl s nimi.

Don Bosco neměl nic kromě velkého srdce, které se projevovalo v jeho nezapomenutelném pohledu: „Co bylo na Donu Boskovi nejvýraznější, byl jeho pohled, laskavý, ale mimořádně pronikavý. Viděl až do nitra srdcí – každého si všiml a každý to o něm věděl,“ řekl o něm jeden z jeho žáků.

Plakát je jednou ze stránek evangelia podle Dona Boska: Ježíš si zavolal dítě, postavil ho do jejich středu a pravil: „Opravdu vám říkám, že nebudete-li jako děti, nevejdete do nebeského království. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. A kdo přijme jediné takové dítě v mém jménu, mne přijímá.“ (Mt 18,1–5)

To je celý Don Bosco. Má stejné oči a stejné srdce jako Ježíš.

O mladých tvrdil: „Jsou nejcitlivější a nejcennější částí společnosti, v nich spočívají naděje a šťastná budoucnost.“ Proto učinil životní rozhodnutí: „Být s tebou, je nejcennějším okamžikem tohoto dne,“ a: „Ty jsi drahocenný a moc pro mě znamenáš“ – řekl jednomu chlapci, když s ním mluvil. Na obrázku spolu mluví mladí lidé o svém vnitřním životě. To je dynamika, která je tak důležitá pro utváření osobnosti mladého člověka – zde je jádro výchovy, která dokáže utvářet „dobré křesťany a poctivé občany“.

Na obrázku je nahoře na schodech otevřená brána. Je to brána do Boskova domu, do kostela i do života. Dnešní mladí často nacházejí zavřené dveře. Don Bosco chce, aby pro ně byly dveře otevřené. Dveře budoucnosti a šťastného života. Aby v sobě vypěstovali odpovědnost za zralou a radostnou víru, která je solidární a kreativní.

K tomu je zde salesiánská rodina.

Plakát Hesla 2020 je dílem kreslíře Stefana Pachiho.

ANS info