Skip to main content

Kněz na skútru přijíždí do Jihlavy

By 27. 5. 20228 července, 2022Historie, Misie, Pozvánky, Top

Jan Med, jihlavský rodák znovu „navštíví“ své rodné město. 15. června 2022 si připomeneme mimořádný osud a život Jana Meda, salesiána a misionáře, který prožil téměř celý svůj život v Indii, v rámci vernisáže Kněz na skútru a misijní dobrovolnictví.

Během vernisáže na vás čeká kromě fotografií, informací a promítání dokumentu o Janu Medovi také část věnovaná dobrovolnictví, přednáška dobrovolníků, kteří působili v Indii, divadlo Víti Marčíka a indické pohoštění. Účast kromě jiných přislíbil i bratranec Jana Meda – Jiří Med s rodinou a přáteli.

Jan Med je pro většinu Jihlavanů neznámou osobou – přesto však stojí za to se s ním seznámit. Tento mimořádně skromný, pracovitý a houževnatý muž se narodil v Jihlavě roku 1916 a ovlivnil svým životem rozlehlou oblast severovýchodní Indie, území téměř čtyřikrát větší než Česko. Jeho život byl plný těžké práce, nepohodlí a odříkání, jak už tehdy život misionářů býval. Navzdory tomu se mu podařilo vybudovat mimořádné dílo. Stal se zakladatelem funkčního školského systému, který pomáhá získat vzdělání dětem dodnes.

Během studia na škole u salesiánů se Jan Med rozhodl pro kněžskou dráhu. Brzy po složení slibů poznal, že jeho osudem mají být misie. A tak nasedl roku 1935 na palubu zámořského parníku a odplul do Indie, která se mu stala druhým domovem.

Nejprve působil na jihu a postupně se díky své houževnatosti vypracoval až na pozici provinciála, hlavního představeného celé země či velké oblasti – v Medově případě se jednalo o celou jižní Indii. V té době začala jeho „budovatelská éra“, kdy stavěl školy a snažil se změnit postavení dětí z chudých rodin. Vyvstala otázka, jak být v kontaktu se všemi potřebnými v tak rozsáhlé oblasti. Cestování vlaky a autobusy bylo tehdy velmi složité. Jan Med odmítl velkého chevroleta, kterého dostal darem, a zvolil pro své cesty mnohem skromnější a praktičtější skútr, i proto že měl rezervu pro případ píchnutí. Najezdil s ním tisíce kilometrů, často v nebezpečném horském terénu a sám.

Byl rovněž nadšeným a nadaným muzikantem, hudba ho provázela od dětství. Zpěvník duchovních písní, který v Indii vydal, vyšel v nákladu přes sto tisíc výtisků a dodnes se používá ve všech katolických i protestantských chrámech v Indii. Na svou rodnou vlast nikdy nezapomněl, pravidelně psal domů dopisy na psacím stroji a děkoval v nich svým dobrodincům a dárcům. Až do své smrti je prosil o pomoc pro „své“ indické děti, kterých na sklonku života podporoval hodně přes tisíc.

Výstavu o Janu Medovi pro vás připravila nezisková organizace SADBA, z.s., která navázala na dílo Jana Meda a snaží se jako on podporovat indické žáky a indické učitele v rámci projektu Vzdělávání učitelů v severovýchodní Indii.

Těšíme se  na vás!

SADBA.org