Skip to main content

Kapitula ve znamení očišťování

By 29. 5. 2019Novinky, Top

Ve dnech 20.–23. května 2019 zasedali salesiáni (39) ve svém domovském sídle ve Fryštáku, aby se dohodli o tom, jak budou přítomni mezi mládeží a jak budou žít v následujícím období. V Itálii salesiáni říkají, že se kapitula „slaví“ (od slova festeggiare) – a skutečně druhé, květnové kolo kapituly začalo v pondělí 20. května slavením mše svaté a shromážděním všech spolubratří, kteří mohli přijet. Provinciální kapituly v celém salesiánském světě předcházejí generální kapitulu, která se bude konat na jaře 2020 v Turíně.

Vážné slovo provinciála Petra Vaculíka o jednotě komunit, které by měly kráčet stejným směrem jako jde vedení provincie, předznamenalo atmosféru kapituly, která byla kromě bratrství charakteristická také vážným rozlišováním, kam chceme jako salesiáni v následujícím období směřovat.

Třídenní jednání lze shrnout do několika bodů:

1. Jsme povoláni žít v komunitách v chudobě (společné hospodaření), čistotě (charizmatické prožívání řeholního zasvěcení) a poslušnosti (jdeme společným směrem a nasloucháme vedení provincie).

2. Nasloucháme mladým (nežijeme pro sebe, ale pro ty, k nimž jsme posláni).

3. Nejsme na to sami (spolupracujeme s laiky a mladými a nasloucháme jim, pečujeme o vlastní i jejich duchovní i profesní rozvoj).

4. Řídíme se projekty („organickým“ i „výchovně-pastoračním“), které rozvíjíme v jednotlivých komunitách podle pastoračních důrazů v daným místech.

5. Mnohé oblasti svého působení považujeme za misijní území ve smyslu „odkřesťanštělé“ oblasti, v nich je třeba novými způsoby evangelizovat ty, kteří se církvi vzdálili.

6. Schválili jsme projekty sociální komunikace a misijní animace s tím, že sociální komunikace je pro salesiány pole budoucnosti, zatímco při misijní animaci dobrovolníků chceme pozvat misionáře z jiných území také do naší vlasti v „projektu Evropa“.

7. Jako komunita opouštíme Brno-Líšeň s tím, že zajistíme provoz a animaci tamního střediska mládeže.

8. Na generální kapitulu byl zvolen jako zástupce české provincie Pavel Ženíšek.

Schválené projekty jsou výsledkem celoročního jednání v komunitách a odrážejí smýšlení všech spolubratří v české provincii. Základním poselstvím kapituly se zdá být: pročišťování motivací pro náš život pro mladé a život ve společenství komunit i celé provincie.

Zdeněk Jančařík