Skip to main content

Jakub Honěk se stal salesiánem

By 19. 8. 20197 října, 2021Novinky, Salesiáni studenti, Top

Už druhý salesián pochází z rodu Hoňků. Kromě Dominika Hoňka, který je už rok salesiánem se sliby, složil 17. srpna letos ve Zlíně na Jižních Svazích první řeholní profesi Dominikův bratranec Jakub a byla to krásná slavnost.

Předsedal jí jako obvykle provinciál českých salesiánů Petr Vaculík, nejbližšími koncelebranty byli novicmistr z popradského noviciátu Peter Timko a ředitel zlínské komunity Radek Gottwald. V kostele byli Kubovi nejbližší příbuzní – rodiče a osm sester! –, přátelé Jakuba, kolem třicítky kněží salesiánů i diecézních a skupina postnoviců ze Slovenska se svými představenými.

Jakub Honěk má za sebou studium matematiky a germanistiky, byl krátce učitelem, jako dobrovolník byl rok v salesiánském prostředí v Indii. To vše, včetně rodinného zázemí, kde je velmi silná salesiánská tradice, ho nasměrovalo k salesiánům. Při obřadu působil vyrovnaně, při gratulacích na nikoho nezapomněl a mluvil přitom bez papíru. Salesiánská kongregace v něm má nadějného salesiána-spolubratra, který má mnoho darů od Pána Boha a zároveň je skromný a velice lidský.

Příští rok nenastupuje za českou provincii do noviciátu žádný kandidát, proto se o to usilovněji modleme, ale také pracujme na dalších požehnaných povoláních.