Skip to main content

Inspektoriální kapitula FMA

By 1. 8. 2019Novinky, Top

Sestry salesiánky se na konci července sešly na inspektoriální kapitulu do Hradce Králové.

Tentokrát byly opravdu v plném složení, protože po delší době přijely i sestry z Litvy. Hlavním tématem inspektoriální kapituly byla „živá komunita“, tzn. komunita, která se spolu modlí, která je ochotná vzít mezi sebe mladé lidi a která prožívá tzv. princip synodality.

Po pracovním setkání následovala slavnostní mše sv. s připomínkou 25 let věrností od prvních slibů tří sester, poté chvíle uvolnění při svátku vděčnosti, kdy sestry poděkovaly Hospodinu za dar povolání, inspektorce za její službu a společně strávily chvíle ve společenství.

Převzato z www.fma.cz