Skip to main content

Hlavní představený: nezklamme touhy mladých lidí

By 31. 1. 20201 února, 2020Novinky, Top

Valdocco slaví. Dnes 31. ledna, 132 let poté co Don Bosco odešel do nebe, se slaví. Přesto po celou tu dobu je jeho přítomnost stálá, živá, téměř skutečná. V těchto dnech prošly salesiánskými místy stovky lidí: klečí u nohou Pomocnice křesťanů a pak jdou navštívit impozantní relikvii Svatého mládí. Téměř každý, kdo prošel kolem, položil ruku na sklo, jako by chtěl Donu Boskovi něco říct. V těchto dnech je ve Valdoccu hlavní představený Ángel F. Artime a včera vzpomínal na návštěvu papeže Františka v roce 2015 a vyzval celou salesiánskou rodinu, aby „nezklamala touhy našich mladých lidí.“

Už včera prošli kolem hrobu Dona Boska stovky chlapců a dívek. Učitel, který vedl skupinu dětí, jim před relikvií řekl: „Don Bosco byl světcem, který zasvětil svůj život chlapcům, kteří neměli domov ani rodinu. Vítal je všechny, vzdělal je a poté je vychovával pro celý život. Pomohl jim změnit život.“  Pak dodal: „Kdyby nebylo Dona Boska, tyto děti by pravděpodobně neměly domov, natož rodinu. Tento svatý, kterého nyní vidíte, udělal hodně, ale opravdu hodně pro chudé děti.“

Včera v noci 30. ledna v předvečer svátku Dona Bosca Don Artime vedl chvíli modliteb v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanům a připomněl slova, která papež František řekl, když v roce 2015 navštívil tuto baziliku. Nejdříve prohlásil, že duše chlapců a dívek jsou otevřené životu a setkání s Bohem, a my jako salesiánská rodina je musíme doprovázet v této zásadní životní etapě. Poté vyzval celou salesiánskou rodinu, aby spolupracovala na základních cílech: „zachránit duše, pracovat s mladými lidmi a sloužit nejchudším.“ Na závěr požádal každého, aby „nezklamal hluboké touhy mladých lidí.“ Jaké touhy? Potřeba života, otevřenosti, radosti, svobody, budoucnosti a spolupráce při tvoření více bratrského světa.

Na konci oslav se hlavní představený přiblížil k oltáři Dona Bosca, kde se nachází tělo svatého a dal Boží požehnání salesiánské rodině celého světa.

Salesiánská informační agentura ANS