Skip to main content

Duchovní cvičení s hlavním představeným

Od 7. do 12. listopadu 2022 se na Valdoku v Turíně konaly duchovní cvičení pro provinciální rady střední a severní Evropy. Exercicie vedl hlavní představený salesiánů Ángel Fernández Artime a účastnilo se jich kolem 120 salesiánů ze 17 provincií. Českou provincii zastupoval Martin Hobza, Marek Sklenář a Petr Boštík.

Témata na exerciciích vycházela z 28. generální kapituly a rozvíjela identitu salesiánského zasvěceného života. Desátý nástupce Dona Boska připomenul provinciálům a jeho radám priority pro jejich službu: péče o život a povolání každého spolubratra; podotknul, že evangelizace a výchova mladých k víře je podstatou salesiánských děl; upozornil na přednostní zaměření na nejpotřebnější; a zdůraznil potřebu formace každého salesiána.

Uvědomili jsme si také, jak je Evropa jazykově pestrá: „Good morning, Bonjour, Goedemorgen, Dobro jutro, Maidin mhaith, Buon giorno, Guten Morgen, Jó reggelt kívánok, Dzień dobry, Доброго ранку, Dobré ráno, Buenos dias, Добрай раніцы.“  Všechny tyto jazyky jsme slyšeli nejen v jídelně při stolu, ale zazněly i při společných modlitbách. Tak doufáme, že když jsme si přes různost jazyků někdy nerozuměli u stolu, tak že nám při všech modlitbách snad Bůh rozuměl. Přes velkou různost nás však spojovala společná víra a spiritualita Dona Boska.

Petr Boštík