Skip to main content

Z generálního domu Salesiánů Dona Boska z Říma napsal 26. března don Ivo Coelho, rádce pro formaci salesiánů ve světě:

„Zdravím vás všechny salesiány, především ve formaci, z hlavního domu Sacro Cuore v Římě. Všichni se dnes snažíme vyrovnat se stejným nebezpečím, s pandemií koronaviru. Jak jistě víte, Itálie a Španělsko jsou mezi nejvíce postiženými zeměmi Evropy a nebyly ušetřeny ani naše formační komunity. Modleme se za spolubratry, kteří v těchto dnech zemřeli, a také za ty, kteří onemocněli, a za jejich komunity, které teď nemůžeme z důvodu přísné karantény navštívit.

Všem vám chci tlumočit pozdravení našeho hlavního představeného, jeho rady a ostatních, kteří s námi zde žijí v podmínkách, které bychom si ještě před pár týdny dokázali stěží představit. Žijeme v malých skupinkách, které se stravují a modlí odděleně, zachováváme předepsané odstupy. Celkově jsme se rozdělili do dvou skupin, jedna je tady v Římě, druhá se přestěhovala do Turína na Valdocco. Někteří jsou v přísné karanténě. Na každém patře máme instalovány nádobky s dezinfekcí.

Všichni musíme být jako v celé Itálii doma a vycházet jen při naprosto nezbytných pochůzkách. Nejspíš jste na tom v různých zemích podobně. Nejde o přehnanou opatrnost, ale o projev občanské vzájemnosti ve smyslu hesla hlavního představeného na tento rok. A jde také o solidaritu s druhými, abychom se nepodíleli na šíření viru.

Bohužel v některých řeholních komunitách v Římě došlo k infekci, která zasáhla všechny členy komunit. Jak opakují v těchto dnech lékaři, největší službou, kterou můžeme být nyní prospěšní druhým, je dodržovat předpisy příslušných autorit a zůstat, je-li možno, zdraví. Zdravotnictví v Itálii je bohužel těsně před kolapsem.

Žijeme v situaci, která vyžaduje naši solidaritu, a to nejen mezi námi, ale vůči všem, kteří jsou postiženi. Následujme také příklad Sv. otce: je čas modlitby, rozvíjení spirituálních a také digitálních aktivit. Charita se nyní může rozvinout novým způsobem a mladí lidé mají výhodu, protože jsou doma v digitálním světě.

Podporujme se navzájem modlitbou, která vychází z celého srdce. Je v ní skryta zkušenost pašijí i vzkříšení. Podržme se navzájem ve víře, v naději i v účinné lásce, abychom společně překonali tento čas velké zkoušky.“

V Donu Boskovi

Ivo Coelho, rádce pro formaci SDB

Převzato z SDB.org