Skip to main content

Dny salesiánské spirituality po devíti letech ve znamení sdílení

By 6. 5. 202212 května, 2022Fotogalerie, Novinky, Provincie, Rozhovory, Top

O víkendu 29. 4. – 1. 5. 2022 se v Kroměříži uskutečnil 9. ročník Dnů salesiánské spirituality (dále jen DSS). DSS se v České republice dříve konávaly pravidelně jednou za dva roky, ale kvůli různým okolnostem a také pandemii koronaviru byla tato tradice na čas přerušena. Toto formační setkání je inspirováno celosvětovými DSS, které se uskutečňují pravidelně v Itálii. U nás je původně iniciovaly sestry salesiánky.

Hlavní koordinátorkou letošních DSS byla Mgr. Vladimíra Kapounková, ASC.

Vlaďko, kdo stál za letošními Dny salesiánské spirituality?

Letošní Dny salesiánské spirituality se konaly v České republice již deváté v pořadí, ovšem poprvé pod taktovkou salesiánů spolupracovníků. S mírnými rozpaky, jestli zvládneme tak velké sousto krátce po přijetí úloh v nové provinciální radě, jsme se pustili do díla…

Co bylo jejich náplní, jaké bylo hlavní téma a komu jsou především určeny?

Dny salesiánské spirituality vnímám jako setkání pro členy i příznivce naší široké salesiánské rodiny. V těch dnech můžeme prožít živé společenství prosáknuté naší salesiánskou spiritualitou skrze sdílení, modlitbu i zábavu, a rozšířit si obzory nebo osvěžit poznání různých milníků salesiánské historie či toho, s čím jsme konfrontováni v různých koutech Česka i celého světa.

Jako téma jsme v roce, kdy si připomínáme 400 let od smrti svatého Františka Saleského, zvolili slova letošní Strenny hlavního představeného salesiánů Dona Ángela F. Artima Všechno dělejte s láskou s naším dovětkem Odkaz sv. Františka Saleského dnešku.

Kolik bylo účastníků? Jsi spokojená s počtem a složením účastníků?

Na 200 účastníků především z řad salesiánů spolupracovníků, sester salesiánek, Volontarií Dona Boska, ale také přátel ze slovenské spolupracovnické provinciální rady. Zavítal za námi i náš delegát ve spolupracovnické světové radě Staco Veselý, dále Pavol Grach, SDB, slovenský provinciální delegát pro salesiánskou rodinu, a také několik českých bratrů salesiánů, kteří tou dobou zakončovali svou provinciální kapitulu a prožívali společné setkání ve Fryštáku. O to víc jsme si vážili času, který s námi mohli strávit – ať už s námi letošní DSS zahajovali nebo uzavírali. Krátký úvod měl Petr Zelinka, v němž osvětlil letošní Strennu. Někteří přijeli přímo ze salesiánské kapituly, jako náš český delegát pro spolupracovníky Petr Košák, s nímž jsme mohli slavit v sobotu podvečer mši svatou. Přijel také provinciál Martin Hobza, s nímž jsme DSS v neděli zakončili při mši svaté, kterou přenášela TV Noe. Mimořádnou radost jsem měla z hojné účasti mladých rodin a jejich dětí. Přiznám se, že zajistit program pro 60 dětí od kočárkového věku až po mládež, pro mě bylo opravdu výzvou.

Jakým způsobem jsou DSS organizované?

Letošní DSS stály na vzájemných rozhovorech a sdílení, protože jsme se po dva roky nemohli scházet. Sobotní dopoledne jsme věnovali sestrám salesiánkám, které letos slaví 150 let od založení své kongregace. Jak vtipně poznamenal jeden z účastníků: „Bráchové salesiáni mají možnost se prezentovat od ambonu, ale sestry už těch možností většinou mívají méně…“ Dověděli jsme se velice příjemnou a obohacující formou o jejich světové i české historii, o jejich misiích a současném působení v Česku. Milým povzbuzením a důkazem, že věk je opravdu jen číslo, byl i rozhovor se sestrou Marií Zímovou (Nikou), která stála u zrodu českého díla sester salesiánek. A kvízem na závěr, ve kterém odtajnily kdejakou „pikošku“, nás sestry opravdu dostaly.

Sobotní odpoledne jsme naplnili pestrou škálou workshopů, ve kterých si každý mohl najít, co je mu blízké – od kreativního tvoření, přes dramatické ztvárnění liturgických textů, ochutnávku fryštáckých orientačních dnů, „přírodní úkaz“ šesti salesiánů spolupracovníků v jedné rodině, medailony salesiánských osobností, až po mediální komunikaci a tipy pro evangelizaci v našich farnostech…

Během programu pro dospělé běžel pestrý program pro děti a mládež. Ty rozzářené oči, mnoho dojmů a nadšení z nových kamarádů mluvily za vše…

Jak se stalo, že ses ocitla v roli koordinátorky DSS a jak ses v tom cítila?

Tak nějak spontánně, vzala jsem to při jednom z našich prvních setkání nové provinciální rady. Měla jsem v hlavě pár nápadů, jak a na čem bychom mohli plánované DSS postavit, a úkol byl na světě. Mohla jsem čerpat třeba z organizování duchovních cvičení pro rodiny s dětmi, které jsme opakovaně s mým manželem Honzou v rámci salesiánské rodiny po několik let nabízeli.

Vladimíra Kapounková v provinciální radě ASC zastupuje místní společenství ve Fryštáku a na Valašsku.

Myslíš, že má smysl organizovat DSS? Co tě napadá do příště. Jaké k tomu máš postřehy?

DSS jsou vzácným a podle mě u mnohých i nedoceněným časem, ve kterém je možné propojit celou salesiánskou rodinu napříč naší zemí (a letos vlastně i se zahraničím). Vnímám je jako chvíle pro rozšíření obzorů a hlavně jako místo pro neformální setkání v salesiánském duchu, které není omezené jen na pár hodin, místo, kde se mohou i sympatizující s naší spiritualitou obohatit a posunout blíž k našim hodnotám, kde mohou naše děti vidět, že je normální žít z víry a v rodinnosti, která je nám salesiánům vlastní.

Marie Kučerová, FMA

Fotografie Václav Vlach, Člověk a Víra