Skip to main content

Co přinesly Dny salesiánské spirituality v Turíně?

V polovině ledna se setkalo na 300 delegátů salesiánské rodiny z celého světa v Turíně, aby společně prožili Dny salesiánské spirituality (DSS). Hlavním tématem bylo laické povolání ke svatosti. Účastníci vycházeli ze Strenny 2023: Jako kvas v dnešním světě.

Přítomní se rozdělili do téměř dvaceti jazykových skupin, ve kterých uvažovali o tématu Strenny – jaké aspekty nejvíce pomáhají posílit laický rozměr salesiánské rodiny. Každá skupina dala dohromady prvky, které bychom měli kultivovat a výzvy, které je třeba překonat a později je sdílela s celým shromážděním. Důležitým okamžikem DSS byla panelová diskuze o postavení laiků v současné církvi, kterou moderoval Antonio Boccia, světový koordinátor salesiánů spolupracovníků. „Všichni jsme znameními a nositeli Boží lásky k mladým lidem,“ řekla pedagožka Susanna de Torres, která pak vysvětlovala vizi vzdělávacích procesů a doprovázení mladých lidí přizpůsobením tradičních čtyř pilířů každého salesiánského střediska – hřiště, domov, škola a kostel. Mladá řečnice vyzval všechny, aby přemýšleli o tom, jak vytvořit vhodné pastorační procesy pro každé z těchto prostředí.

Účastníci DSS jako obvykle slavili společně mši svatou v bazilice Panny Marie Pomocnice, které předsedal hlavní představený salesiánů Ángel Fernández Artime. Delegát hlavní rady pro salesiánskou rodinu P. Joan Lluís Playà v kázání zdůraznil, že téma Strenny je hluboce přítomno v našich myslích a srdcích: „Stejně jako mnoho pšeničných zrn, ze kterých je vytvořen chléb eucharistie, tak i my všichni jsme povoláni k intenzivnímu sjednocení, aby se Kristus skrze dar našich životů stal potravou pro děti, mladé i dospělé.“

Dny salesiánské spirituality 2023 skončily v neděli 15. ledna dopoledne. Při závěrečném setkání účastníci přednesli závěry a cíle do nového roku: spoluzodpovědnost; pastorační integrace mezi řeholníky a laiky; společná formace pro různé identity; lepší vzájemné poznání; odstranění různých předsudků nadřazenosti; být „solí“, stejně jako kvasem ve velké lidské rodině; nebát se ušpinit; přítomnost mezi mladými lidmi; posilování pocitu sounáležitosti; výchovná odpovědnost laiků; sdílené plánování; péče o vztahy; networking… Když na pódium vystoupili zástupci jednotlivých skupin, následovalo mnoho podnětů a sdílení. „To vše je ryzí zlato. Udělejme to a budeme žít. Není co dodat,“ řekl na závěr P. Playà.

Salesiánská informační agentura ANS