Skip to main content

Kniha Církev v době pandemie

Koronavirové lockdowny jsme tak trochu vytěsnili z paměti a dnes už na ně raději nikdo moc nevzpomíná. Někdy je ale dobré ohlédnout se za tím, co bylo a udělat i nějaké poučení. Do takovéto reflexe se pustila skupina teologů v knize Církev v době pandemie.

Autoři se zabývali tím, jak celospolečenská krize zasáhla církev, její fungování. Pandemii vnímají jako reflektor, který nasvítil problémy, s nimiž se církev při naplňování svého poslání v současné společnosti potýká. Monografie má také salesiánskou stopu – jeden z příspěvků napsal salesián Michal Kaplánek na téma Důsledky pandemie Covid‑19 na prožívání společenství v katolické církvi.

Proděkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity Michal Opatrný považoval za potřebné, aby se k tématu pandemie COVID-19 vyjádřili teologové, a to jak katoličtí, tak evangeličtí. Proto ve spolupráci s evangelickým farářem Karlem Šimrem, který také vyučuje na TF JU, uspořádal konferenci na toto téma (28. ledna 2022). Autoři příspěvků během roku 2022 zpracovali svoje témata do systematicky strukturované monografie.

„Knížka je uspořádána podle čtyř základních funkcí církve: liturgie (služba Bohu), diakonie (služba člověku), martyrie (svědectví života i slova) a koinónie (vytváření společenství). Autoři jednotlivých příspěvků se zabývali tím, jak pandemie zasáhla církev právě v těchto jejích funkcích. Přínos knížky je jednak v ekumenické spolupráci autorů a v přehledném představení těchto funkcí anebo přesněji konstitutivních prvků církve; to vše v konfrontaci s aktuální situací církve v době omezení způsobených pandemií,“ vysvětluje Michal Kaplánek a dodává: „Hygienická omezení nejvíce ztížila sociální kontakty mezi věřícími, tedy vytváření společenství (koinónia). Mým úkolem bylo ukázat problémy, ale také hledání nových způsobů zbožnosti, které s sebou přinesla pandemie. Ukázalo se, že díky pandemii se někteří křesťané naučili více prožívat ‚domácí církev’. Nikoho asi nepřekvapí zjištění, že bohoslužba (slova), která se realizuje v rodině a je přizpůsobena dětem, byla pro děti mnohdy významnější než často formální účast na bohoslužbě, které nerozumí.“

Knihu Církev v době pandemie vydalo nakladatelství Centrum pro studium demokracie a kultury a zakoupit ji můžete na jejich e-shopu.

Jan Kvapil